25 września 1922

Astroloblum krakowskie XV wieku.

Piękny zabytek posiada nasza Biblioteka Jagiellońska. Jest nim przedstawiony na naszym rysunku przyrząd astronomiczny, opatrzony globem ziemskim, uwieńczony u góry tablicą, wskazującą ruchy gwiazd. Uchodzi to astroloblum za dar Marcina Bylicy z Olkusza, wielkiego i stawnego uczonego XV wieku, który w dziejach nauki polskiej i węgierskiej ogromną odegrał rolę. Powołany przez króla Macieja z Krakowa do Budapesztu, stwarza tam z Galeonem i Regiomontanem uniwersytet i cieszy sie ogromną przyjaźnią króla Macieja. Nie zapomina Bylica wcale o ojczyznie swojej, zapisuje krakowskiej wszechnicy tatą swą biblioteke i przyrządy astronomiczne, które przybyły w skrzyniach do Krakowa w październiku 1419, nasze też astroloblum z tego daru niewątpliwie pochodzi. Oglądał je z ciekawością Mikołaj Kopernik, który w tym czasie liczył lat 21.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 24-02-1922