Co wiemy o raku?

Kategoria: Nauka i technika
Opublikowano: poniedziałek, 11, kwiecień 2022 14:42
Joanna_Redaktor

Sprawozdanie austryackiego Towarzystwa badania raka podaje kilka ciekawych na ten temat szczegółów. Otóż po pierwsze ostatnie statystyki nie potwierdzają tego, by rak obecnie występował coraz to częściej, natomiast wskutek wojny pewne jego formy stały się złośliwsze, inne natomiast łagodniejsze. Rokowanie przebiegu choroby nie idzie w parze z budową tkanki rakowate!, często małe guzy powodują wielkie wynędznienie a dute znów nie. Rak powstający po naświetleniu zawodowem promieniami Roentgena nie ma skłonności do przerzutów. Osoby rakowate maja często dużą odporność na inne znów cierpienia.

 

Rak wystąpić może i po podrażnienich środkami chemicznemi, zwłaszcza u robotników w fabryce pauliny, teru, aniny i sadzą (kominiarze), jakoteł na tle podrażnienia pasożyta-mi. Występuje czasem endcenicznie gwiazdami, co przemawia za jakimś zarazkiem. Rak jako taki nie jest dziedziczny, lecz występuje w rodzinach podobnie, jak inne wady rozwojowe n. p. nadliczbowe palce. Zwierzęta bezkręgowe nie czerpią na raka, ludzie głównie na raka żołądka, piersi, macicy, kiszki odchodowej, wargi i języka, a zwierzęta trawożerne na raka dróg oddechowych. K.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 11-04-1922