14 sierpnia 1922

Czwarta wyprawa do bieguna północnego.

Roald Amundsen, który już trzykrotnie podróżował na pokładzie okrętu Maud do bieguna północnego – przygotowuje obecnie nową wyprawę. Termin wyjazdu oznaczony jest na miesiąc maj roku bieżącego. Na pokładzie okrętu Amundsena znajdować się będą tym razem samoloty i aparat telegrafu iskrowego.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 31-01-1922

Człowiek prahistoryczny z Neanderthalu.

W jednym z poprzednich numerów podawaliśmy podobiznę czterech czaszek które były świadectwem ewolucyj człowieka. Jak wiadomo nauka do niedawnych czasów nie miała dokumentów na stwierdzenie hipotezy Darwina.

Rury gazowe z papieru.

W Niemczech robią obecnie próby z tego rodzaju techniczną nowością. Dotychczasowe wyniki obiecują Szczęśliwe rozwiązanie tego problemu zastąpienia w tym wypadku ołowiu papierem.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 13-12-1921

Najstarsza lokomotywa.

Podwyższą lokomotywę zbudował w r. 1820 angielski wynalazca Stephenson. Poruszała się ona z szybkością 30 km. na godzinę i wykonywała pracę 10 koni. Uderza tu brak platformy dla maszynisty i niezmiernie wysoki komin.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 23-12-1921

Uczczenie laureata Nobla.

Sztokholm PAT. Havas. Odbył się tu uroczysty akt wręczenia Anatolowi France nagrody Nobla z działu literatury. W uroczystości wzięli udzieli król, książęta i księżniczki krwi, oraz członkowie rządu. Wśród oklasków król wreczył Anatolowi France nagroda wraz z dyplomem i zlotym, medalem. Król wydał na cześć Anatola France uroczysty obiad.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 13-12-1921