16 kwietnia 1921

Z Lyonu donosi PAT, że próby użycia na liniach orleańskich ropy do palenia w parowozach, odbyły się w obecności ministra pracy i dały znakomite rezultaty. Podczas, gdy tona węgla dała 5500 kaloryi, daje żona ropy 11500. Kilogram ropy wykonuje więc pracę dwóch kilogramów węgla. Lokomotywy opalane ropą, nie dymiącą wcale, otrzymują łatwo szybkość 93, a nawet 96 kilometrów na godzinę.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 22-06-1920

W obserwatoryum astronomicznem w Barcelonie (w Hiszpanii) odkryto nową planetę, którą nazwano Alfonsino.

 

Górnoślązak, 10-06-1920

W nauczycielskich kotach francuskich i włoskich wielkie zainteresowanie wywołała no-wa metoda wychowawcza, wynaleziona przez nauczycielkę wioską p. Margą Montessori. Metoda ta polega na zastosowaniu milczenia do kształcenia duszy dziecka. Liczni adepci grupują się obecnie z entuzyazmem około tej doktryny, którą od nazwiska wynalazczyni nazwano „Montessoryzmem" a której wykład znajduje się w książce głośnej dzisiaj nauczycielki włoskiej, zatytułowanej: „Dom dziada.

„Tak i nawet z korzyścią”, twierdzi to prezydent towarz. lekarskich w Paryżu Dr Fovean de Courmelies.

(Od naszego korespondenta).

Paryż, 25 maja.

(t) Mało jest spornych kwestyi, któreby znachodziły równocześnie tylu przeciwników i entuzyastycznych zwolenników jak jarstwo. Zapalczywi mięsożercy twierdzą, że bez mięsa nie można absolutnie się obejść, gdyż wstrzymanie się od mięsa uczyniłoby ich nieszczęśliwymi i chorymi; jarosze przytaczają mnóstwo dowodów za: najważniejszym jest ten, że cale narody żyją w wegetaryżmie i cale klasy społeczne nie widzą miesiącami mięsa, a jednak doskonale prosperują.

(Telefonem od naszego korespondenta).

Wiedeń 5 maja. (C). Dzienniki wiedeńskie przynoszą drogą na Berno Szwajcarskie wiadomość z Londynu, że usiłowania astronoma Milinera, ażeby wejść w porozumienia z planetą Marsem zapornocą fal elektrycznych, spełzły na niczem. Postawione przez Milinera bardzo silne aparaty radiograficzne puszczone w ruch nie zanotowały żadnych sygnałów z Marsa.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 06-05-1920