20 sierpnia 1919

Nowe aluminium.

W San Francisko wy naleziono nową metodę wytwarzania aluminium. Nowe aluminium posiada wszystkie zalety stali przy wadze jedenaście razy lżejszej, co je czyni idealnym materyałem przy budowie aeroplanów.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 23-07-1918

Zbliżenie Jowisza z Wenerą.

Rzadkie zjawisko oglądać będziemy w dniu 27 lipca b. r.

 

Oto złotowłosa Wenus, nie ta która się urodziła z piany morskiej, jeno owa jaśniejąca na firmamencie planeta przysunie się tak bardzo do swego świetlistego kochanka Jowisza, że zmiana tego platonicznego i planetycznego stosunku niewątpliwie mocno zaniepokoi pruderyę. Zbliżenie to nastąpi według obliczeń astronomów o godz. 9-ej 53 min. rano, ale oglądac je będzie można gołem okiem już poprzedniej nocy. Znawcy nieboskłonu podają W odległość w liczbie 0.6 stopni łukowych, co równa się mniejwięcej połowie szerokości księżyca w pełni. Bardzo blisko widzieć będzie można obie planety już kilka dni przed i po oznaczonym terminie słodkiego randez-vous.

Wybujała fantazya wojennych wynalazców.

Co raz to nowsze środki i sposoby do skutecznego uśmiercania ludzi, do walki i obrony, wyszukały w wysokim stopniu twórczość wynalazców, których pomysły dufne w postępy techniki na tem polu prześcigając granice najśmielszej fantazyi wkraczają może nieświadomie w dziedzinę humorystyki a także psychopaty!. Z oryginalniejszych „wynalazków" warto upamiętnić następujące:

Młodociany wynalazca.

Przed paru dniami niemiecki związek wynalazców obdarzył dyplomem za szczególne zasługi położone na polu wynalazczem 18 letniego Artura Burgera Młodzieniec ten posiada już 25 patentów na wynalazki swoje, z których jeden oddał duże usługi podczas dzisiejszej wojny. Pierwszy wynalazek opatentował Burger w 15 ym roku życia.

 

Ziemia Lubelska, 20-07-1918

Doktorat ekonomii.

Środkowo-europejski Związek stowarzyszeń inżynierów z akademickiem wykształceniem wniósł do obu Izb pruskiego sejmu memoryał, wypracowany przez dra inż. W. Reichla. profesora berlińskiej Akademii technicznej. Memoryał ten uzasadnia potrzebę przyznania Akademiom technicznym prawa odbywania promocyj doktorskich z ekonomią jako przedmiotem głównym. Związek stowarzyszeń inżynierów proponuje dla tego nowego stopnia doktorskiego nazwę: „doktor ekonomii" lub też „doktor nauk gospodarczych". Monachijskiej Akademii technicznej już udzielono zezwolenia na odbywanie promocyi na doktorów ekonomii.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 27-06-1918