5 grudnia 1919

Zbliżenie Jowisza z Wenerą.

Rzadkie zjawisko oglądać będziemy w dniu 27 lipca b. r.

 

Oto złotowłosa Wenus, nie ta która się urodziła z piany morskiej, jeno owa jaśniejąca na firmamencie planeta przysunie się tak bardzo do swego świetlistego kochanka Jowisza, że zmiana tego platonicznego i planetycznego stosunku niewątpliwie mocno zaniepokoi pruderyę. Zbliżenie to nastąpi według obliczeń astronomów o godz. 9-ej 53 min. rano, ale oglądac je będzie można gołem okiem już poprzedniej nocy. Znawcy nieboskłonu podają W odległość w liczbie 0.6 stopni łukowych, co równa się mniejwięcej połowie szerokości księżyca w pełni. Bardzo blisko widzieć będzie można obie planety już kilka dni przed i po oznaczonym terminie słodkiego randez-vous.

Młodociany wynalazca.

Przed paru dniami niemiecki związek wynalazców obdarzył dyplomem za szczególne zasługi położone na polu wynalazczem 18 letniego Artura Burgera Młodzieniec ten posiada już 25 patentów na wynalazki swoje, z których jeden oddał duże usługi podczas dzisiejszej wojny. Pierwszy wynalazek opatentował Burger w 15 ym roku życia.

 

Ziemia Lubelska, 20-07-1918

Doktorat ekonomii.

Środkowo-europejski Związek stowarzyszeń inżynierów z akademickiem wykształceniem wniósł do obu Izb pruskiego sejmu memoryał, wypracowany przez dra inż. W. Reichla. profesora berlińskiej Akademii technicznej. Memoryał ten uzasadnia potrzebę przyznania Akademiom technicznym prawa odbywania promocyj doktorskich z ekonomią jako przedmiotem głównym. Związek stowarzyszeń inżynierów proponuje dla tego nowego stopnia doktorskiego nazwę: „doktor ekonomii" lub też „doktor nauk gospodarczych". Monachijskiej Akademii technicznej już udzielono zezwolenia na odbywanie promocyi na doktorów ekonomii.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 27-06-1918

Wybujała fantazya wojennych wynalazców.

Co raz to nowsze środki i sposoby do skutecznego uśmiercania ludzi, do walki i obrony, wyszukały w wysokim stopniu twórczość wynalazców, których pomysły dufne w postępy techniki na tem polu prześcigając granice najśmielszej fantazyi wkraczają może nieświadomie w dziedzinę humorystyki a także psychopaty!. Z oryginalniejszych „wynalazków" warto upamiętnić następujące:

Nowe ersatze

Profesorowi Sellegreu ze Sztokkolmu udało się wynaleźć nowy wojenny ersatz.

Oto z czystego torfu, bez żadnych innych domieszek, otrzymał on imitacyę szewiotu, gazy i sznurów.

Nadto w Xislandzie założono fabrykę, przerabiającą szpilki drzew iglastych na mąkę odżywczą dla bydła. Również wysuszone trociny i oczyszczone z olejków żywicznych, doskonale nadają się do tego celu.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 20-06-1918