13 sierpnia 1922

Doniosłe odkrycie uczonego francuskiego.

Nowy sposób fabrykacyi amoniaku, pozwalający Francyi konkurować z Niemcami.

W chwili — pisze „Le Matin” gdy badeńskie fabryki aniliny padły ofiarą bezprzykładnej katastrofy, zagrata brn konkurencya przez fabrykacyę amoniaku, według sposobu, wynalezionego obecnie przez uczonego francuskiego, pana Claude. O wynalezionym prez siebie sposobie fabrykacyj, pan Claude zakornumkował już paryskiej akademii nauk. Dla Francyi wynalazek pana Claude ma kapitalne znaczenie, gdyż przemysł amoniakowy jest zarazem przemysłem nawozowym i eksplozywnym, który przyczyni sic znacznie do podniesienia francuskiego rolnictwa, a w razie potrzeby pozwoli walczyć z sukcesem z nieprzyjaciółmi Francyi.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 18-10-1921

Zaćmienie księżyca w Krakowie.

(s) Dzisiejszej nocy spóźnieni mieszkańcy Krakowa mieli sposobność — dzięki pogodnej nocy zaobserwować — zaćmienie księżyca.

 

Początek zaćmienia nastąpił o godz. 23 minut 14; o tej minucie na wschodniej polowie obwodu tarczy księżyca ukazał się ciemny rąbek, który rosnąc stopniowo, o godz. 0 minut 54 rozpostarł się na powierzchni tarczy. Wkrótce szarość poczęła schodzić z tarczy; z początku wolno, potem coraz szybciej. Koniec zaćmienia nastąpił o godz 234.

Cuda nauki: sygnalizacya świata.

W związku projektowaną budową obserwato rytm tatronomiczno-rneteorologicznego na górze Łysicy wzniesionej 912 rn nad poziomem morza koło Myślenie, otrzymujemy z krakowskiego observratoryum astronomicznego interesuiace wyjaśnienie w aprawle sygnalizacyi świetlnej jaka ma łączyć przyszłe obserwatorynm ruL Łysicy z krakowskiem.

Dym tytoniowy test polecenia godny w okresie epidemii.

Tytoń jest potępiany, potępiają go, it może wywoływać zawroty głowy, palpitacyę serca, zaburzenia gastryczne i t. p. Z drugiej jednak strony skutki dymu tytoniowego mogą być także dodatnie. Mianowicie dym tytoniowy uważany jest za dobry środek dezynfekcyjny. Stwierdzono, że przepuszczenie dymu tytoniowego przez bibułkę zakażoną mikrobami, zabija te mikroby bardzo szybko, a w szczególności mikroby grypy, cholery oraz mikroby wywołujące zapalenie błony mózgowej.

Niebezpieczeństwa telefonu. aparaty telefoniczne są rozsadnikiem mikrobów.

Dzienniki paryskie donoszą, iż jeden z doktorów tamtejszych wykrył w receptorach telefonicznych liczne gniazda mikrobów, nierzadko bardzo niebezpiecznych. Udało się mu naprzykład wykryć bakcyle dyfteryi.

 

Wprawdzie mowa tu o telefonach francuskich, ale jest mało prawdopodobnem, ażeby nasze telefony były czyściejsze i mniej niebezpieczne. Nie należy się tem oczywiście zbytnio przestraszać, gdyż mikrobów mnóstwo mamy dokoła siebie, a jednak życie mimo to jest możliwe. W każdym razie nie zaszkodziłoby, gdyby i u nas, Jak to czynią obecnie w Ameryce i we Francyi, od czasu do czasu, a zwłaszcza w obecnym okresie epidemii, zarządzano dezynfekcyę telefonów.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 11-10-1921