13 sierpnia 1922

Bakterye tyfusu w mleku.

Ponieważ parokrotnie stwierdzono — Jak to już donosiliśmy —że zachorowanie na tyfus brzuszny w mieście powstało wskutek picia mleka pochodzącego ze wsi okolicznych, gdzie panował tyfus brzuszny, przeto miejski Urząd zdrowia ostrzega mieszkańców Krakowa, aby mleko przegotowaywali dokładnie przegotowywali (musi co najmniej 10 minut wrzeć) bezwarunkoso nie pijali mleka surowego.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 14-04-1922

Przygotowania do nowej ekspedycji polarnej.

Wiedeń,11. 4. (PAT.) „Neue Freie Presse" donosi, że znany podróżnik Ammundsen wyjechał na samolocie z Nowego Jorku do Stattle, aby przygotować tam nową ekspedycję polarną.

 

Kurjer Poranny, 14-04-1922

Co wiemy o raku?

Sprawozdanie austryackiego Towarzystwa badania raka podaje kilka ciekawych na ten temat szczegółów. Otóż po pierwsze ostatnie statystyki nie potwierdzają tego, by rak obecnie występował coraz to częściej, natomiast wskutek wojny pewne jego formy stały się złośliwsze, inne natomiast łagodniejsze. Rokowanie przebiegu choroby nie idzie w parze z budową tkanki rakowate!, często małe guzy powodują wielkie wynędznienie a dute znów nie. Rak powstający po naświetleniu zawodowem promieniami Roentgena nie ma skłonności do przerzutów. Osoby rakowate maja często dużą odporność na inne znów cierpienia.

Gruźlica a potomstwo.

Z powodu wzrostu śmiertelności na gruźlicę spowodowanego wojną zwraca Dr. Zwetfel z Monachium uwagę na dokładne badanie stanu płuc kobiet, wstępujących w związki małżeńskie, o mężczyznach tu mniej, bo z ojca gruźlica rzadko przenosi się na dziecko.

 

Kobiety, z tak zwaną czynną i otwartą gruźlicą, powinny bezwarunkowo wyrzec się potomstwa (o ile przedtem nie podleczą się dokładnie w sanatoryach), zwłaszcza, że stan płuc kobiet w ciąży pogorsza się bardzo, a nawet grozi nieraz po porodzie śmiercią. Dzieci urodzone z matek gruźliczych powinny być bezwarunkowo zaraz od nich zabrane, bo dziecko nie rodzi się gruźlicze, lecz tylko skłonne do gruźlicy, którą zaraża się potem rychło od matki.

Paralitycy... chodzą.

Przed paroma dniami donieśliśmy,o cudownych wynikach leczenie przy pomocy suggestyi przez pana Couego. który udał się do Londynu, gdzie chwilowo stosuje swoje metody leczenia_ — Pan Coue twierdzi, że wszystkie choroby dadzą się leczyć autosuogestyą. Dzienniki londyńskie przytaczają szereg istotnie zastanawiających faktów wpływu tel metody na stan zdrowia pacyentów. Na ilustracyi obok widzimy jedną z chorych, niesioną na konsultacyj do pana Coua.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 07-04-1922