29 maja 1923

Największy reflektor świata.

Inżynier Pino zbudował reflektor, którego siła światła wynosi pół biliona świec i jest widoczny na 70 mil. Wysokość jego wynosi 10 stóp. Ma on oświetlać taflę morską z góry „Mount Tamalpois” u wejścia do zatoki „Złotej Bramy” w pn. Ameryce.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 31-05-1921

Przed grożącym zetknięciem komety z ziemią.

Możliwe jest, że przy sprzyjajacych warunkach kometa Winneckiego, o której ukazaniu się na niebie już donosiliśmy spotka się z ziemią. Drogi tej komety i ziemi są przedstawione na powyższej rycinie.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 27-05-1921

Radjum za 225.000 dolarów.

Stan nowojorski zakupił, jak donosi „Deutsch. Medizin. Wochenschaf.” 2 i pół grama radjum za 225.000 dolarów i przekazał Amerykańskiemu Towarzystwu do badań raka. Towarzystwo oddało radjum różnym wielkim szpitalom, aby przeprowadziły na wielką stopę badania nad chorymi na raka. Jest nadzieja, że w ten sposób uda się zebrać więcej materjału i bliżej zbadać oddziaływanie radjum na raka.

 

Ziemia Lubelska, 17-05-1921

Röntgenografia na usługach szewca.

Postępowy szewc w Londynie posługuje się promieniami X celem stwierdzenia, czy obuwie dobrze odpowiada kształtowi nogi. Radiogram trzewika damskiego, który przymierzyła klientka.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 20-05-1921

P. Curie-Skłodowska w Ameryce.

Nowy Jork, 15-go maja. (P. A. T.) - Havas. Pani Curie-Skłodowska otrzymała tytuł honorowego doktora es sciennes kolegjum Smitton, poczem zwiedzila kolegjum w Neunt Nolycke. Pani Skłodowska została również wybrała na członka honorowego Stow. profesorów nowej Anglji.

 

Kurjer Warszawski, 17-05-1921