23 czerwca 1918

Polityka

Przesilenie w kolo polskiem parlamentu niemieckiego.

Poznań, 20 czerwca. Niedawno pojawiła się w prasie pogłoska o ustąpieniu księcia-Ferdynanda Radziwiłła z prezesury Koła. Następnie uzupełniono ją dalszą wiadomością, że wraz z księciem wszyscy członkowie prezydyum złożyli swe urzędy. Dziś jest już rzep beza pewną, że w najkrótszym czasie Koło polskie przystawi do wyboru nowego prezydyum.

Warszawa czeka!

Warszawa, 28 maja.

Życie polityczne Warszawy jest obecnie mato ożywione, zarówno ze względu na pertraktacje rządu polskiego z mocarstwami centralnemi jak i na nieustalenie terminu zwołania Rady Stanu. Wobec pogłosek o możliwości rozwiązania, t zw. austro-polskiego opinja publiczna zajęła stanowisko przeważnie wyczekujące.

Niemcy a Polska

Omawiając na posiedzeniu głównego wydziału parlamentu politykę rządu niemieckiego wobec krajów kresowych na wschodzie wywodził wicekanclerz Payer o stosunku do Polski, co następuję: Porównajmy naprz. stosunki w Polsce ze stosunkami w Estonii i na Inflantach, Polska jest już uznanem wielkiem państwem i polityka względem niej musi być zupełnie inna aniżeli polityka względem tamtych dwóch państw. W sprawie Polski — Polska i Niemcy nie mogą same rozstrzygać, w sprawie tej mają również głos i Austro-Węgry.

Dziennik Śląski, 12-05-1918