22 sierpnia 1918

Polityka

Podział administracyjny Królestwa Polskiego.

Sekcya samorządowa ministerstwa spraw wewnętrznych wygotowała projekt podziału administracyjnego Królestwa Kongresowego na województwa i powiaty z wykazaniem, obszaru ich i ludności. W wykazie tym zachowano na ogół granice dotychczasowych powiatów, w szczegółach jednak poprzenoszono niektóre gminy i wsi do sąsiednich powiatów. Województw za projektowano 18, a mianowicie:

Chcą nam Gdańsk wydzierżawić...

Kraków, 26 lipca.

Publicystyka niemiecka i dyplomacya niemiecka zajmują się coraz bardziej intenzywnie sprawą polską. General Beseler ofiarował niedawno 3.000.000 marek na uchodźców polskich, wracających z Rosyi do kraju - obecnie „Deutsche Politik", organ znanego. publicysty Rohrbach'a zamieszcza artykuł p. t. „Polacy i Prusy", którego autor ofiarowuje państwu polskiemu ni mniej ni więcej tylko... wydzierżawienie części portu w Gdańsku..., aby wstrzymać Polaków na przyszłość od niezdrowej tendencyi przyłączenia Gdańska lub np. Prus na stale do Polski.

Dmowski przeciw polskim liberałom.

Z neutralnej zagranicy donoszą, ze wedle wiadomości podanej przez „Manchester Guardian”, bawiący w Londynie b. poseł Dmowski uzyskał zakaz rządu angielskiego co do wywozu wydawnictwa „Polish Review", które pochodzi z kół liberalnych wśród polskich emigrantów.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 20-07-1918

„Grupomania.”

Tak określa warszawska „Gaz. Poranna” powstawanie w Warszawie w warszawskiej Radzie Stanu coraz to nowych grup i prupek, które znają tworzyć „stronnictwa", często liczące po kilku zaledwie członków. W Hiszpanii naliczyć można stronnictw politycznych najwięcej, bo aż szesnaście, Warszawa jednak zdobyła teraz rekord pod tym względem, bo według obliczeń cytowanego pisma ma mieć aż 27 stronnictw!