17 czerwca 1919

Polityka

Deklaracya Paderewskiego o tolerancyj wyznaniowej.

Dnia 31. maja złożył Paderewski wobec Rady Czterech oświadczenie, że w sprawie mniejszości narodowych i wyznaniowych tradycya Polski idzie po linii zupełnego równo-uprawnienia i tolerancyi. Mniejszościom narodowym i wyznaniowym zapewni Sejm polski taki wymiar swobód i wolności, jaki będzie im dany przez rządy państw zachodnich.

 

Gwiazdka Cieszyńska: pismo naukowe i zabawne, 10-06-1919

Nowy projekt w sprawie Cieszyna.

W toku rokowań pomiędzy prezydentem Paderewskim a Kramarzem w sprawie Śląska Cieszyńskiego wyłonił się projekt, by delegacyi pokojowej Jugosławii powierzyć pośrednictwo w tej sprawie, jako że Jugosłowianie „czują sympatyę do jednej i do drugiej strony”.

 

Gwiazdka Cieszyńska: pismo naukowe i zabawne, 10-06-1919

Lewica zapowiada burdę w Sejmie.

(Telefonem od naszego korespondenta).

Warszawa, 3 czerwca (Z) Lewicowi posłowie grożą, iż w Sejmie zaprotestują przeciwko nominacyj Eust. hr. Sapiehy na godność ambasadom w Paryżu.

Oczywiście takiem samem „prawem” może prawica w odwecie protestować przeciw tym „lewicowym” nominacyom.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 05-06-1919

Usiłowania nawiązania zgody polsko-czeskiej.

Prezydent ministrów Paderewski i czeski minister spraw zagranicznych Benesz wymienili listy, podkreślając żywotność stosunków między obu państwami. Noty te utrzymane są w bardzo grzecznym i przyjaznym tonie.

 

Gwiazdka Cieszyńska: pismo naukowe i zabawne, 10-06-1919

Wynik wyborów do Rad miejskich w Wielkopolsce.

Warszawa. (PAT.) Wydział prasowy ministerstwa spraw wewnętrznych donosi, że wybory powszechne do Rad miejskich w miastach Wielkopolski wydały wynik następujący: Wybory przeprowadzono w 87 miastach, znane zaś są dotychczas wyniki wyborów w 51 miastach. Weszło z tych wyborów do Rad miejskich 445 Polaków, 121 Niemców i 13 Żydów. W Poznaniu wybranych zostało radnymi Polaków 41, Niemców 18 i 1 żyd. Niemcy i żydzi, wstrzymali się od glosowania w miastach: Mieścisko, Misztad, Gostyń i Sulmierzyce.