21 lutego 1919

Polityka

Dmowski i Paderewski reprezentantami Polski w Paryżu.

(Telegram własny „Il. Kuryera Codz.”).

Warszawa, 19 lutego. Naczelnik państwa Piłsudski, jak wiadomo, zapowiedział, że we czwartek złoży władzę w ręce Sejmu. Narady posłów w tej sprawie toczą się w dwu kierunkach: albo Sejm będzie prosił o zatrzymanie adzy naczelnika, albo przyjmie rezygnacyę.

Kluby nie złożyły dotychczas oficyalnego oświadczenia. Co do przypuszczalnego stanowiska klubów, to oprócz informacyi, jakie podałem wczoraj, należy zaznaczyć, że klub W. Zw. Robotniczego jest przeciw dalszemu utrzymaniu adzy Piłsudskiego.

Jeżeli mama pozwoli. [satyra]

Maciek: - Przyszedłem z prośbą do laski wielmożnego pana, żeby na sejmie i o nas ludzie wiejskim nie zapomniał.

Poseł endecki: - I owszem, moi kochani; jeżeli tylko koalicya nic nie będzie miała przeciwko temu. już ja się postaram.

Maciek, 06-02-1919

Po wyborach. [satyra]

Nowy poseł. — Bilet do sejmu już mam, ale jedna rzecz mnie trapi, czy w sejmie dadzą nam po jednem tylko siedzeniu?

Przyjaciel posła. — No, chyba.

Nowy poseł. — To źle, bo ja lubią jednak zawsze siedzieć na dwóch stołkach.

Mucha, 07-02-1919

Z wyborów do Sejmu w Warszawie.

Dzień 26 stycznia r. b., jako dzień wyborów do Sejmu konstytucyjnego, dał świadectwo zupełnej dojrzałości politycznej szerokich warstw ludu warszawskiego, powołanego po raz pierwszy do spełnienia tej ważnej czynności obywatelskiej w wielotysięcznej swojej masie.

 

Ogromna przewaga głosów padła na listę N 10, na której czele było nazwisko Ignacego Józefa Paderewskiego. Zwycięsto tej listy jest niezaprzeczonem zwycięstwem nietylko idei ładu i porządku w kraju, ale zarazem idei pojednania i uśmierzenia walk partyjnych, roznieconych przez żywioły skrajne.