10 grudnia 1918

Polityka

WITAMY!

Ze wszystkich dzielnic polskich b. zaboru pruskiego i z dalekiej obczyzny zjeżdżają się w prastarym grodzie Przemysława wybrani przez ludność polską reprezentanci i reprezentantki narodu polskiego, by na dniu 3. grudnia zebrać się w sejm dzielnicowy celem wyłonienia najwyższej władzy dzielnicowej, w ręku której spocznie kierownictwo spraw naszych aż do czasu rozstrzygnięcia o losach dzielnic naszych przez kongres pokojowy, i celem zaświadczenia przed światem i własnym narodem, jaka jest tej niewyjarzmionej jeszcze części narodu polskiego wola co do jej przynależności państwowej.

Thungut złożył tekę w ręce Rady ministrów.

(Telefonem od naszego korespondenta).

Warszawa, 28 listopada. W dniu dzisiejszym rokowania w sprawie reorganizacyj gabinetu posunęły się nieco naprzód, wieczorne pisma mogły bowiem już podać tę wiadomość, że minister spraw wewnętrznych Thugut uznał swoje ustąpienie jako konieczna.

W dniu 29 listopada tłum manifestantów zdemolował siedzibę Rady ministrów w Warszawie.

(Od naszego korespondenta).

Warszawa, 30 listopada.

W dniu wczorajszym, jako w rocznicą Powstaniu listopadowego odbyły się w różnych punktach miasta manifestccye narodowe i wiece. Wiec na płaca Saskim zgromadził olbrzymią liczbą uczestników. Ulicami przeciągały pochody przy dźwiękach pieśni narodowych.

Kto weźmie udział w wyborach do sejmu ustawodawczego?

Udział w wyborach wezmą tylko obywatele państwa polskiego, to jest ci, którzy zaprzysięgną wierność państwu polskiemu. Wszyscy inni jako obcokrajowcy nie będą mogli korzystać z praw wyborczych. Obecność ich w państwie polskiem będzie dopóty otoczona opieką, dopóki nie staną się niewygodnymi, to znaczy dopóki nie zaczną występować wrogo przeciw sile państwa polskiego. W tym ostatnim wypadku będzie im umożliwiony bezpieczny i wygodny wyjazd za granicę.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 28-11-1918