15 października 1919

Polityka

(W akademji nad Wisłą).

Antek Nożemgo. - Pan poseł z parji ludowej niech się z gębą do mnie nie wyrywa i głupstw nie trajluje, tylko niech patrzy pilnie, co ja tu napisałem i uczy się gadać w Sejmie, jak na ten przykład ten pan w pierwszym rzędzie.

Mucha, 26-09-1919

(Telefonem od naszego korespondenta).

Warszawa 2 października. (Z). Ze strony miarodajnej zapewnia;ą, że z palca wyssanemi są pogłoski o rzekomych rozdźwiękach między Paderewskim a Piłsudskim. Naczelnik państwa darzy najwiekszem nudaniem dalej premiera Paderewskiego.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 04-10-1919

Pisma warszawskie donoszą, że Ksawery hr. Orłowski został zamianowany ambasadorem polskim w Argentynie.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 25-09-1919

Józef. - Jeżeli tamtych klepek nie wolno nam przyciąć na miarę, to z całej tej balji polskiej nie będzie nic!

Ignacy. - To łatwo powiedzieć, ale w tem sęk, że ci, co dali te klepki, sami widać klepek w głowie nie mają, bo nic nie pozwolili zmienić w dawnej konstrukcji.

Mucha, 19-09-1919

Ks. poseł Dr. St. Hałho jest wielce zasłużonym działaczem na polu oświatowym i społecznym. W czasie okupacyi niemieckiej został internowany przez 3 lata w Niemczech. Poseł ziemi białostockiej J 6 z. Zmitrowicz jest dyrektorem szkoły średniej w Białymstoku i jako taki brał żywy udział w pracach na polu społecznym i oświatowym.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 11-09-1919