6 grudnia 1923

Polityka

Projekt województwa grodzkiego w Warszawie.

Rząd zamierza nowemu Sejmowi przedłożyć projekt utworzenia w Warszawie województwa Grodzkiego, któremu podlegać będzie starostwo grodowe warszawskie, mające być utworzone w miejsce obecnego komisaryatu rządu.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 09-10-1922

Będziemy mieli 444 posłów

Artykuł 9-ty ustanowiający liczbę mandatów wogóle, uchwalono w następujacej formie: "Wybory całego obszaru Rzeczypospolitej Polskiej wybierają 444 posłów, z czego 372 przypada z list okręgowych, a 72 z list państwowych".

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 27-07-1922

W Sejmie [satyra]

Średnia własność. - Jeżeli my tej baby przy prawie o danie nie utłuczemy na śmierć, to nie warci jesteśmy, aby nas święta ziemia nosiła.

Mucha, 09-12-1921

Rozprawa nad monopolem tytoniowym jutro.

(Telefonem od naszego korespondenta).

Warszawa, 17 maja (Wir). Na porządku obrad jutrzejszego plenarnego posiedzenia Sejmu nie ma projektu orydnacyi wyborczej, natomiast trzeci punkt jutrzejszego porządku obrad obejmuje sprawozdanie posła Kędziora o projekcie monopolu tytoniowego.

 

Jutro więc będziemy świadkami orgii, jaką z cała czelnością agencji fabrykantów tytoniowych urządzą w Sejmie z pomocą narodowej demokracyi.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 19-05-1922

Obrady nad daniną.

(Telefonem od naszego korespondenta).

Warszawa, 30 listopada. (Wir). Podkomisya dla art. 53 projektu ustawy o daninie państwowej, która obradowała dziś popołudniu, nie osiągnie porozumienia w kwestyi, czy sprzedaż gruntów na pokrycie daniny ma się odbywać za zawiadomieniem Gidwn. Urządu Ziemskiego (projekt rządowy), czy za zgodą togo urządu (projekt ludowców). Na jutrzejszej pełnej komisyj skarbowo-budżetowej przyjdzie zatem do glosowania nad tym artykule,

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 02-12-1921