14 sierpnia 1920

Radzili... nad sprawą polską.

Wczoraj odbyło się w sali konferencyjnej Rady miejskiej, zebranie kilkudziesięciu obywateli celem narad nad obecna sytuacyą polityczną. W dyskusyi zabierali głos: prezes Koła dr. Leo, X. Biskup Sapieha, Stanisław Tarnowski, prezes Turski, prof. Jaworski. poseł Maryewski, poseł Srokowski i i.

 

Wszyscy przemawiający dali wyraz przekonaniu, że dla załatwienia czynności, wynikających z obecnego położenia stworzonem być winno przez Koło polskie odpowiednie ciało.

 

 

Prezes Koła dr. Leo oświadczył, że we wtorek dnia 11 bm. udaje się do Wiednia celem kontynuowania konferencyi z czynnikami państwowymi, rozpoczętych już dn. 31 lipca i 1 sierpnia. Dr. Leo oznajmił dalej, że ma zamiar zarządzić siaki służbę prezydyum Koła w Wiedniu, zwołać Koło polskie na koniec bieżącego lub początek przyszłego tygodnia i przystąpić do stworzenia organu ogólno-narodowego Zebrani przyłączyli się jednomyślnie do tego programu i wyrazili zapatrywanie, że do chwili decyzyj Koła polskiego wstrzymać się należy z określaniem swego stosunku do już istniejących względnie powstać mających komitetów.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 11-08-1914

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.