6 grudnia 1922

Ignacy Paderewski — obywatelem Stanów Zjednoczonych

Podajemy poniżej wiadomość bardzo interesującą, którą zamieszcza „Głos“ warszawski. Pismo wymienione donosi, że słynny ofiarodawca pomnika grunwaldzkiego w Krakowie Ign. Paderewski przyjął niedawno obywatelstwo amerykańskie.

Oczywiście informacyę tę przytaczamy na odpowiedzialność dziennika warszawskiego podobnie jak powody, jakie miały skłonić Paderewskiego do tego kroku. Oto Paderewski miał oświadczyć, iż „z niepodległością niemiecką nie chce mieć nic wspólnego”.

Dodajemy, że „Głos” otrzymał informacyę o Paderewskim od p. Stanisława Zielińskiego, który przyjechał do Warszawy że Szwajcaryi. P . Zieliński, wyjechał do Szwajcaryi na cztery dni przed wybuchem rewołucyi rosyjskiej. Podkreśla między innemi, że jeszcze w czasie jego pobytu w Szwajcaryi można było zauważyć w prasie koalicyjnej wyraźny niepokój przed nadciągającą burzą.

— Kiedy Milukow ostatnim razem bawił w Szwajcaryi, ludzie, grupujący się około agencyi lozańskiej, miewali z nim bardzo liczne i długie konferencye — a p. Erazm Piilfcz, oryentuiący się widać doskonale co do przyszłej roli Milukowa, złożył mu obszerny memoryał w sprawie polskiej. Milukow już wtedy występował jako przyszły minister Spraw zewnętrznych

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 18-04-1917

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.