18 października 1918

Kandydatura Adama hr. Tarnowskiego

Warszawa, 10 listopada.
Wczoraj zwróciła się Rada regencyjna do rządów państw centralnych z ponowią umotywowaną propozycyą zatwierdzania hr. Adama Tarnowskiego na stanowisko szefa rządu państwa polskiego.
Prawdopodobnie dalsze koleje tej sprawy będą takie same jaki po pierwszej nocie Rady regencyjnej.
Jak wiadomo, państwa centralne mają prawo veta, którego korzystać mogą w przeciągu dni 14. Bardzo możliwe, że wobec zwrotu w kwestyi polskiej sprawa weźmie zgoła inny obrót.
Jedno z tutejszych pism podało, że Rada regencyjna do państw centralnych zwróciła się z propozycyą o

powołanie hr. Tarnowskiego na premiera. W tej formie podawana wiadomość jest błędną i dla Rady regencyjnej uwłaczającą. Nie może być mowy o powołaniu przez państwa centralne naszego premiera lecz tylko o zatwierdzeniu go przez nie. Tak jak Rada regencyjna nie została powołana przez państwa centralne, lecz tylko zatwierdzona, tak samo i premiera powołuje Rada regencyjna a państwa okupacyjnie mogą go tylko zatwierdzić lub nie.
Warszawa, 11 listopada.
W czasie prowizoryum, które będzie trwało aż do chwili utworzenia rządu, Komisya przejściowa b. T Rady Stanu wydawać będzie za uprzednią zgodą Rady regencyjnej zarządzenia, wynikające z zatwierdzonych już i ogłoszonych ustaw. Nowe ustawy
przed nastaniem premiera nie będą wydawane.
Ilustrowany Kuryer Codzienny, 14-11-1917

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.