14 sierpnia 1922

O dowody winy Piłsudskiego i P.O.W.

Z Warszawy donoszą, że Rada Regencyjna, postanowiwszy traktować wszystkie sprawy wojska (a więc zarówno Polsk. Korpusu Posiłkowego, jak P.O.W., zarówno Szzzypiorna, Benjaminowa, Hawelbergu, Rastadtu, jak wywiezienia brygadyera Piłsudskiego) jako jedną całość, zwróciła się do władz niemieckich z żądaniem dowodów „winy“ bryg. Piłsudskiego, jak również dowodów, obciążających P.O.W.
Ilustrowany Kuryer Codzienny, 28-11-1917

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.