25 września 1922

Asymilacya — to sen. Premier polski o żydach.

Pod tym tytułem pisze „Haint“:
O swem stanowisku wobec sprawy żydowskiej podczas kandydowania na posła do Dumy p. Kucharzewski powiedział, że uważa naród żydowski za całość narodową. Nie wierzy on przeto w możliwość tego, żeby żydzi mogli się asymilować. Asymilacya — pusty sen.
Uważając żydów za naród odrębny, którem należą się wszelkie prawa ludzkie, p. Kucharzewski wypowiedział się za równouprawnieniem żydów w całej Rosyi, tembardziej, że w tem zainteresowani są także Polacy, a takie żądanie odpowiada ich pięknym tradycyom.


W sprawie samorządu miejskiego p. Kucharzewski uważa, że muszą być ograniczenia żydów, bo w przeciwnym razie zarząd większej częsci miast przeszedłby w żydowskie ręce, to byłoby niesprawiedliwe, gdyż miasta te nie są odrębnemi republikami, gdzie przewagę ma faktyczna większość samego miasta, lecz są ściśle związane ze wsią, gdzie żydzi stanowią mniejszość.
Ilustrowany Kuryer Codzienny, 28-11-1917

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.