17 grudnia 1918

Deklaracja Rady Miejskiej i Magistratu.

Wczorajsze nadzwyczajne posiedzenie otworzył prezes Rady A. Suligowski.

Radny Rogowicz, sekretarz rady, odczytał deklarację ogólną Rady miejskiej i Magistratu w sprawie oderwania części Królestwa Polskiego, treści następującej:

 

Rada i Magistrat m. stol. Warszawy, w łączności z oa-tym Narodem Polskim, zakładają jaknajbardziej stanowczy protest przeciwko podjętej przez Rządy Państw Centralnych nowej próbie rozbioru Polski, przeciwko niesłychanemu gwałtowi, który spada na ludność Polski i Litwy.

 

Rada i Magistrat m. stoł. Warszawy stwierdzają, że, w imię prawa Narodu do stanowienia o sobie, Naród Polski, ufny w poparcie wszystkich ludów, użyje wszystkich sił, aby cios ten odeprzeć i nie ustanie w walce o Niepodległe Zjednoczone Demokratyczne Państwo Polskie.

 

Powyższej deklaracji wysłuchano stojąc.

 

Nowa Gazeta, 14-02-1918

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.