19 sierpnia 1919

Hohenzollern na tronie polskim?

Do "Dziennika Narodowego" donoszą z Warszawy:
Sytuacya polityczna nie wyjaśniła się. Widmo oderwania od Królestwa obszarów pogranicznych, dotychczas nie znikło. Przemówienie Kuhlmanna traktowane tu jest jako chęć pozostawienia sobie furtki do pertraktacyj z nami.
Zdaje się to być pogląd słuszny. Od paru bowiem dni krążą w kołach politycznych pogłoski nowej rzekomo oryeatacyi i planach rządu niemieckiego w stosunku do Królestwa. Słychać, że wpływowe czynniki niemieckie dążą do utworzenia wojska polskiego.


Politycznie utrzymać się ma koncepcya unii Królestwa z Litwą. O ile pogłoska ta posiada cechy prawdopodobieństwa, to logicznym wywodem jest, że czynniki te chciałyby ujrzeć na tronie polsko-litewskim przedstawiciela rodu Hohenzollernów. O ile jednak pogłoskę tę przyjąć należy z rezerwą, o tyle zdaje się nie ulegać wątpliwości, że sprawa utworzenia armii polskiej wkroczyła na nową drogę.
Ilustrowany Kuryer Codzienny, 6-03-1918

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.