19 sierpnia 1919

Rozwiązanie polskich stowarzyszeń

Rozwiązane na mocy rozporządzenia komenderującego generała II korpusu armii w Szczecinie, Vietinghoffa, zostały w Bydgoszczy: Towarzystwo Młodzieży przy kościele Parnym i Towarzystwo Skautów przy kościele św. Trójcy. Na czele obu zgromadzeń stoją księża polscy.
Przyczyn, dla których towarzystwa te rozwiązano, w piśmie nie podano.
Ilustrowany Kuryer Codzienny, 6-03-1918

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.