20 maja 1919

Rada Regencyjna obwołuje niepodległość i zjednoczenie wszystkich ziem polskich.

Zwołanie konstytuanty polskiej do Warszawy!

(Telegramy „Ilustr. Kuryera Codziennego”).

Warszawa, 8 października.

Nadzwyczajny dodatek urzędowego organu Rządu polskiego w Warszawie „Monitora polskiego", wydany wczoraj popołudniu, ogłasza

 

Manifest Rady Regencyjnej do narodu,

w którym Rada Regencyjna obwołuje niepodległe państwo polskie zjednoczone z wszystkich ziem polskich, zamieszkałych przez Polaków.

 

Rada stanu została rozwiązana. Zapowiedziane zostało w najbliższym czasie zwołanie sejmu konstytuującego (konstytuanty polskiej) w Warszawie, wybranego na najszerszych podstawach demokratycznych.

 

Manifest do narodu podpisany jest przez wszystkich trzech regentów i kontrasygnowany przez Kucharzewskiego.

 

Radosny nastrój w Warszawie.

 

Warszawa, 8 października.

Ogłoszenie manifestu Rady Regencyjnej do narodu wywarło w Warszawie niesłychane poruszenie i radość. Cała Warszawa wyległa na ulice. Nastrój wśród manifestujących tłumów entuzyastyczny.

 

Zaniepokojenie wśród Niemców.

 

Warszawa, 8 października.

Wiadomość o Manifeście Rady Regencyjnej spadła na Niemców w Warszawie zupełnie niespodziewanie wywołała w kierowniczych sferach niemieckich wielkie zaniepokojenie.

 

Gabinet przedstawicieli wszystkich stronnictw.

 

Warszawa, 8 października.

W związku z manifestem Rady Regencyjnej, zapowiedziane zostało utworzenie gabinetu koalicyjnego, reprezentującego wszystkie stronnictwa, z p. Janem Kucharzewskim, jako premierem na czele.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 10-10-1918

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.