17 lutego 1920

Dotkliwa klęska socyalistów w Warszawie.

Lista narodowa zdobyła 11 mandatów, socyaliści tylko 2.

Warszawa. (P. A. T.) Okazało się przy ostatecznem obliczeniu głosów, że przy pierwszem obliczeniu zaszła pomyłka, mianowicie stwierdzono, że listą dziesiąta zyskala jedenaście mandatów. Spadł w ten sposób jeden mandat z listy Polskiej partyi soc.

* * *

Płock. (P. A. T.) W okręgu Lipnowsko-rypińskim wybrany został na posła Fr. Ciszewski, lekarz. Ponieważ jednak p. Ciszewski zrzekł się mandatu, wejdzie w jego miejsce kandydat listy nar.-dem. p. Władysław Wiąkowski, kierownik gimn. w Rygluje. Dalsi trzej kandydaci wyszli z listy Polskiego Stron. Ludowego.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 01-02-1919

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.