30 listopada 1920

Dyktatura proletarjatu [satyra]

Do djabła z profesorami, z doktorami i z burżujami agronomami. Tera w polskiem kraju panować bandzie bicz fornalski i pałka parobczańska. My oficjalisty folwarczne górom, w nasz całe zbawienie, wiwat Republika fornalska!

Maciek, 26-10-1919

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.