26 czerwca 1922

Przyjazd paryskiej delegacyi polskiej.

(Telefonem od naszego korespondenta).

Warszawa, 9 grudnia. (Z) Przyjechali do Warszawy polscy delegaci z Paryża pp. Władysław Grabski i jenerał Rozwadowski. Powrót ich nastąpił wskutek uchwały komisyi zagranicznej Sejmu polskiego, która zażądała, ażeby delegacya polska przybyła do Warszawy i złożyła sprawozdanie z rokowań o Galicyi Wschodnią.

 

Ponieważ Dmowski jest ciągłe tak chory, jak już donoszono, będzie musiał wyjechać na leczenie do Afryki, przeto brak jeszcze tylko mecenasa Patka i londyńskiego posła polskiego księcia Sapiehy. Mecenas Patek ma przybyć jeszcze w tym tygodniu. „Przegląd Wieczorny" donosi, te w najbliższych dniach powróci z Paryża jenerał Romer, który był przewodniczącym misyi zakupów dla armii polskiej w Paryżu.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 11-12-1919

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.