30 czerwca 1922

Walka korony i marki.

Marszałek Trąmpczyński za odroczeniem relacyi a za ostemplowaniem koron. - Małopolska za przedwojennym kursem korony. - Poseł Witos za dymisyą min. Grabskiego. - Kongresówka przeciw kursowi koron.

Warszawa. (WBK) W sprawie reisty, koron do marki wystąpił marszałek Sejmu Trąmpczyński z projektem, by sprawę zasadniczo odroczyć, a uprzednio zregestrować i ostemplować korony. Posłowie małopolscy do pewnego stopnia zgodziliby się na ten projekt jednakże pod gwarancyą. że korona ostemplowana i zarejestrowana będzie w stosunku do marki miała kurs przedwojenny.

 

Na dzisiejszem posiedzeniu posłów małopolskich przyjęto wniosek posła Dra Lowensteina, opiewający, że Małopolska trwa na stanowisku przedwojennego kursu koron i od tego kursu nie odstąpi.

 

Reprezentant W. B. K. zwrócił się do prezesa P. S. L. Witosa z zapytaniem o stanowisko ludowców w tej sprawie. Poseł Witos oświadczył, że stanowisko ich jest identyczne z wnioskiem Dra Lowensteina i że ludowcy domagać się będą całkowitego a nie prowizorycznego załatwienia sprawy.

 

- Czy p. prezes przypuszcza, że sprawa walutowa mogłaby wywołać przesilenie gabinetowe?

 

— Nie sądzą ; o ile jakieś przesilenie wybuchnie, to będzie ono dotyczyło ministra skarbu p. Grabskiego... Wśród niektórych członków komisyi skarbowo-budżetowej powstała myśl, by w razie przyjęcia wniosku marszałka t. zn. ustalenia relacyi korony do marki wypłacać pobory robotników 1 urządników małopolskich w stosunku 1 korona równa się 84 fenigom.

 

Członek komisyi skarbowo-budżetowej prof. Radziszewski wyraził się w sprawie walutowej do reprezentanta WBK jak następuje:

 

„Osobiście stoję na gruncie projektu rządowego, t. j. 1 korona równa się 70 fenigom. Wogóle kurs koron nie posiada logicznego(?) uzasadnienia (?). Projekt rządu jest z punktu widzenia państwa najlepszy. Gdyby rząd płacił korony po kursie zbyt wysokim, to wtedy napłynęłaby (?) olbrzymia ilość koron (których wogóle jest 26 miliardów) (niestemplowanych ?? Przyp. Red.) do Polski.

 

Wielki napływ koron zmusiłby państwo do emitowania wielkiej Rości marek celem wymiany koron. Ta wielka emisya pociągnęłaby za sobą spadek marki, co, patrząc w dalszą przyszłość, mogłoby się niekorzystnie odbić także na interesach Małopolski. Projekt marszałka Trąmpczyńskiego uważa poseł Radziszewski za szczęśliwy.

 

Jak się dowiadujemy minister Grabski odrzucił projekt marszałka. W późnych godzinach wieczornych odbędzie się partolone zebranie postów Małopolski.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 15-01-1920

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.