30 czerwca 1922

Organ narodowej demokracyi „Słowo Polskie” stwierdza, że Grabski i Sejm w sprawie stosunku marki do korony popełnili omyłkę!

Na łamach „Słowa Polskiego" organu narodowej demokracyi we Lwowie pojawił się artykuł p. t.: „Po walce o korony", w którym na wstępie czytamy:

 

„Sejm odrzucił wszelkie inne wnioski zmierzające do podniesienia tego stosunku na korzyść korony. Obywatel musi się poddać woli ustawodawcy, nawet, jeśli on się pomyliła.

 

Ze Sejm się pomylił, mówi o tern „Słowo Polskie" w sposób umiarkowany, tak zresztą jak oceniało całą walkę o koronę.

 

Pomijając fakt, że ta „pomyłka” jest niepowetowaną krzywdą dla Małopolski, przeciw czemu wystąpił w komisyi Sejmu sam przywódca endecyi we Lwowie dyr. banku pos. dr. Adam, a co uzasadnił tak, że pod tym względem nie istnieje żadna rat wątpliwość, stwierdzić należy perlidyą niektórych polityków z endeckiego obozu krakowskiego, którzy w sprawie tej zajęli zgoła różne stanowisko od stanowiska organu endecyi we Lwowie.

 

Do występu tej grupki z „ekonomistą" Tabaczyńskim na czele nie przywiązujemy większej, a bodaj że żadnej wagi, podkreślamy tylko ten istotnie wielce znamienny moment tego wystąpienia.

 

Czyżby ci sami lodzie, którzy pomawiają innych o dążenie do separatyzmu dzielnicowego wytworzyli separatyzm we własnym obozie?

 

• • •

Przemysłowy okręg chrzanowski zamieszkały przez górników, robotników kopalnianych będzie należał do cięte, pokrzywdzonych, bo drożyzna da się we znaki szerokim masom proletaryuszy, którzy głosami swemi spowodowali wybór posła Tabaczyńsktego.

 

Górnicy i robotnicy chrzanowscy będą mogli dokładnie zaobserwowań czy poniosą jakie straty właściciele kopalń i jak dotkliwie relacya ograbi ich kieszenie. To też posła Tabaczyńskiego, który specyalnie o interesy swoich wyborców dbać powinien, również ich specyalnej uwadze polecamy.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 22-01-1920

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.