18 maja 1922

Prezydent Polski może nie być katolikiem.

Warszawa, 1 marca.

Komisja konstytucyjna zmieniła brzmienie artykułu 42, który wprowadzał jako kwalifikację dla kandydata na prezydenta republiki wyznanie religji katolickiej. Artykuł ten opiewać będzie:

 

Naczelnikiem państwa może być wybrany każdy obywatel państwa, który ukończył 40 lat życia.

 

Iskra, 02-03-1920

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.