16 maja 1922

Akcya wyborcza na Pomorzu.

Nasz koresp, warszawski (Z) telefonuje:

„Pielgrzym" donosi, że katol. koło międzypartyi ne połączyło się ze związkiem lud. - Związek ten ma na celu wspólną akcyę wyborczą na Pomorzu.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 04-03-1920

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.