16 maja 1922

Dyskusje konstytucyjne.

W sprawie spiesznego uchwalenia konstytucji p. M a r e. k informuje, że wniosek thugutowców składa się z dwuch części: pierwsza, domagająca sit uchwalenia konstytucji przed ferjami letniemi ma charakter deklaracyjny; druga ma charakter nagany i dąży do wywarcia nacisku na komisję konstytucyjną, aby przystąpiła do ostatecznego zredagowawa trzech-pierwszych rozdziałów i przedłożyła je sejmowi w ciągu tygodnia; dalej wniosek oznacza dnie, w których posiedzenia komisji konstytucyjnej musiałby się odbywać i żąda, by przynajmniej dwa posiedzenia plenarne w tygodniu były poświęcone konstytucji.

 

Następnie p. Rataj (Piastowiec) zdał sprawozdanie z prac komisji konstytucyjnej, informuje dla czego komisja do tej pory nie. przygotowała konstytucji.

 

P. Rudziński (thugutowiec) atakuje b. ostro komisję konstytucyjną za przewlekanie pracy nad konstytucją.

 

Gazeta Warszawska, 08-05-1920

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.