22 maja 1922

Zjazd demokracji polskiej ze wszystkich dzielnic d. 28 Marca r. b. w Warszawie. [fotografie]

Prezydjum i organizatorzy zjazdu: P.P:. A. Śliwiński, wiceprezydent m. st. Warszawy, jako czynny przewodniczący, T. Dwernicki z Krakowa, prezes rady miejskiej, Filipowicz z Białegostoku, L. Chomiński z Wilna, W. Janczewski z Mińska Litewskiego, A. Kowalski z Borysławia, J. Kozłowski z Zagłębia Dąbrowskiego, dr. L Nowierski z Piotrkowa J. Michalski, prezydent Kalisza, T. Rybicki, poseł H. Śliwiński, ze Lwowa, S. Stempowski z Kijowa, pani Wroncka z Radomia, dr. Daszyńska-Golińska, dr. R. Radziwiłłowićz, i b.prez. minist. J. Kucharzewski z Warszawy.

Świat, 03-04-1920

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.