17 maja 1922

T. zw. „Gabinet konieczności państwowych”

Nowy gabinet posiada charakter wybitnie narodowo - demokratyczny. - Lewica zwalczać go będzie bezwzględnie. — P. Grabski powinien złożyć tekę min. skarbu.

Kraków, 25 czerwca. Dotychczasowy minister skarbu p. Władysław Grabski stanął na czele rządu i stworzył gabinet „konieczności państwowych" obejmując w nim prezydenturę ministrów i tekę skarbu.

 

P. Władysław Grabski doszedł do steru maci rabi po bezskutecznych kolejnych wysiłkach pp. Skulskiego, Breyskiego i Witosa. Obecnie jest już dokładnie widoczna planowa robota stronnictw prawicy, mająca na celu niedopuszczenie do stworzenia innego niż obecny gabinet, mającego minio nazwy „gabinetu konieczności państwowych”, charakter wybitnie narodowo demokratyczny, którą mu nadają premier i min. spraw zagranicznych ks. Eustachy Sapieha.

 

Stronnictwa lewicy odnoszą się do nowego gabinetu z wielką nieżyczliwością. Socyaliści oświadczyli wprost, że z tym gabinetem nie mają nic wspólnego. Podobne stanowisko zajęli tugutowcy, a witosowcy zgłosili neutralność. Tak ci ostatni jednak jak i klub pracy konstytucyjnej poczynili szereg zastrzeżeń, m. i. aby rożni resorty nie zbiegały się w jednem ręku.

Jest to zastrzeżenie bardzo ważne.

 

P. Grabski jako minister skarbu, dał się dotkliwie we znaki społeczeństwu, obecnie obejmując odpowiedzialny posterunek prezydenta ministrów z konieczności powinien resort skarbowy złożyć w inne fachowe ręce, gdyż inaczej, ministerstwo to może się snadnie zamienić „w ministerstwo szkół krajowych", jako, że jest rzeczą wiadomą, iż dobór sił pomocniczych dotychczasowego min. skarbu nie odznacza się ani wysokim polotem, ani fachowością.

 

Osobę nowego premiera po za rozradowanemi kołami narodowo-demokratycznerni, reszta grup przyjęła z rezerwą i wyczekiwaniem, a większość opinii publicznej z poważnemi obawami o losy państwa.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 26-06-1920

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.