18 maja 1922

Utworzenie nowego rządu.

Witos premierem — Daszyński wicepremierem.

Nota do rządu sowietów ustalona.

(Telefonem od naszego korespondenta).

Warszawa, 22 lipca. (Wir) Na wczorajszem posiedzeniu Rady Obrony Państwo, które trwało od godz. 8-ej wieczorem do wczesnych godzin rannych

ustalono tekst noty do rządu sowitów z propozycyą rozejmu,

 

a następnie ustalono skład gabinetu koalicyinego, który jest następujący:

 

Prezydent gabinetu: Wincenty Witos.

 

Ponieważ ze strony narodowej demokracyi zgłoszono stanowczy protest przeciw powołaniu Daszyńskiego na ministra spraw zagranicznych, a i drugiej strony lewka odmówiła zgody na Powołanie jednego z członków narodowej demokracyi do tej teki, przeto spór rozwiązano w ten sposób iż utworzono stanowisko wiceprezydenta Rady ministrów i powierzono je Ign. Daszyńskiemu.

 

Sprawy zagraniczne pozostały w rękach dotychczasowego ministra spraw zagranicznych Eustachego Sapiehy, Minister skarbu: Władysław Grabski. Minister opraw wewnętrznych: Skulski,

 

Tych pięciu wymienionych ministrów stanowi ściślejsz

 

Komitet powołany do kierownictwa polityką rządu.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 24-07-1920

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.