27 września 1922

Przygotowania do reformy rolnej.

Warszawa (PAT). „Kuryer Warazawski" donosi: Prezes Głównego Urzędu Ziemskiego p. Wilkoński, po odbyciu podróży do Wielkopolski i Małopolski, powrót do Warszawy. Wyjazd prezesa związany był ze sprawą organizacyi okręgowych urzędów ziemskich, oraz powołania komisyi ziemskich okręgowych, powiatowych i gminnych. — Wkrótce wszystkie urzędy i komisye ziemskie w państwie będą czynne i zajmą się pracami, dotyczącemi realizacyi reformy rolnej. W pierwszej połowie października p. Wilkoński uda się w towarzystwie prezesa Urzędu Osadniczego w Poznaniu na objazd Pomorza.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 28-09-1920

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.