25 września 1922

Komuniści polscy przeciw rosyjskim i Trockiemu.

(Telefonem od naszego korespondenta).

Warszawa, 26 września (Z). Korespondent „Gazety warszawskiej" donosi z Rygi, że między komunistami polskimi a rosyjskimi przyszło do rozlaniu na tle marszu wojsk sowieckich na Warszawą. Komuniki polscy narzucają Trockiemu, że swoją agresywnością i przekroczeniem granic etnograficznych pogrzebał w Polsce idee rewolucyi społecznej. Trocki przeszedł nad tą sprawą do porządku dziennego.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 28-09-1920

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.