25 września 1922

Paderewski nie kandyduje na... prezydenta Polski.

„Excelsrot” paryski zamieszcza następujący wywiad z Paderewskim.

Komunikat oficyalnv doniósł o wyjeździe Paderewskiego do Warszawy. Wielką też mieliśmy niespodziankę, spotykając wczoraj Paderewskiego w hali hotelu Rdza. Pozdrowiliśmy go, a p. Paderewski, zbliżając się do nas, oświadczył żartobliwie:

 

— Dzienniki doniosły dziś rano, że wyjechałem do Polski. Jak panowie widzicie, znaj-duję się jeszcze tutaj.

 

— Pozwoli nam pan jednak się zapytać...

 

— Proszę bardzo... Pozwólcie panowie tylko mimochodem uścisnąć sobie ręce. Nie mogę za żadną cenę odpowiedzieć na pytania, któremi postawicie.

 

— Jedno tylko, jeśli pan tak łaskaw. Czy jest pan kandydatem na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej?

 

— Ależ wcale nie — zapewnił rias Paderewski, poczem pożegnawszy, wsiadł do swego samochodu.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 26-10-1920

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.