6 grudnia 1923

Ks. Lutosławski przeciw Naczelnikowi Państwa.

W „Gazecie Porannej" umieścił ks. Lutosławski namiętny artykuł przeciw Naczelnikowi Państwa.

 

Ks. Lutosławski używa np. następujących zwrotów: „Klika spiskująca od lat kilkunastu przeciw Polsce ma w swojej dyspozycyj jeden tylko oręż, to jest fałszerstwo".

 

O Legionach powiada ks. Lutosławski, że były zrobione za pieniądze biura szpiegowskiego austryackiego.

 

B. cesarza austryackiego Karola nazywa się habsburskiem bękartem. W zakończeniu powiada ks. L.: „Obecnie spisek, który ma na celu trzymanie nas w niewoli, liczy znowu tylko na fałsz". Wręczenie buławy Naczelnemu Wodzowi odbyło się, według ks. L., na przekór rocznicy wyzwolenia Polski. Uroczystość ta powinna się była odbyć w dniu 10 listopada, to jest w rocznicę tego dnia, kiedy J. Piłsudski opuścił „wilią" w Magdeburgu.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 19-11-1920

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.