6 czerwca 1923

Bilans rządów Witosa w prasie obcej.

Moravrsko-ostrawska „Mergenzeitung” zamieszcza obszerną korespondencye z Warszawy na temat ubiegłych rządów Witosa, przyczem w bardzo ponury sposób, choć niestety prawdziwy, przedstawia wynik tych rządów.

 

Faktem jest — pisze — że podczas rządów Witosa marka polska spadła prawie do zera, te drożyzna w kraju przybrała całkiem fantastyczne formy i że wreszcie całokształt kwestyi zewnętrzno-politycznych państwa, nie uzyskał wcale korzystnego dla Polski rozwiązania.

 

Także gospodarczy i polityczny bilans rządów Witosa, mimo ukończenia wojny z Rosyą sowiecka, zamyka się horendalnemi stratami.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 30-09-1921

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.