17 lutego 1920

Wyniki sesji.

Petersburg, 26.6 — Tel. wł.— „Wiecz. Wrem." dając przegląd, kończącej się sesji Dumy państwowej, twierdzi, że nie dała ona żadnego poważnego rezultatu.

 

Poseł Raczkowski z powodu bilansowania prac Dumy państwowej mówił do waszego korespondenta, że sesja obecna różniła się tem od poprzednich, że podczas jej trwania nie było żadnych większych wydarzeń, zwłaszcza ta sesja uboga była w sprawy polskie.

 

 

Pod tym względem niczem literalnie pochwalić się niepodobna. Samorząd upadł, a interesy polskie były ignorowane z powodu wpływów prawicy. Jedyną nadzieję Koło polskie pokłada na sesję jesienną, gdy przejdzie sprawa samorządu miejskiego w Królestwie Polskiem.

 

Kurjer Poranny, 27-06-1914

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.