28 listopada 1922

Polityka

Szkodniki. [satyra]

Premjer Witos. — A to skaranie dopiero! Co jaką podpórkę do tego chudego drzewka rządowego przyłożę, to mi ją zaraz szkodniki endeckie podryj?..

Mucha, 08-07-1921

Zrobił swoje [satyra]

Obywatel. - W ciągu półrocza uczestniczyłem w stu piętnastu pochodach narodowych, wpliczając w to i ostatni wszechendecki w Częstochowie. Jeżeli teraz nie otrzymamy Śląska i Wilna a Piłsudskiego z Witosem djabli nie wezmę, to nie ma sprawiedliwości na świecie.

Mucha, 08-07-1921

Kłopoty opiekana. [satyra]

Premier Witos — Wyrosłaś galanto, moja Polonjo, ale czy się przy tych zagranicznych opiekunach uchowasz, to dalibóg, nie wiem. Choć nie jesteś podrzutkiem, ani cyganiukiem. każdy clę ino kuksa i poszturguje, a 1 ostatnią krzynę mleka oderwałby ci od gęby.

Mucha, 17-06-1921

Minister aprowizacyi Grzedzielski na łanie [humor i satyra]

Ludowiec w Polsce dzisiaj to powaga

Weląż nowa teka dla nas się odkrywa,

Chłop rżnie pszeniczkę, żyd mu dopomaga,

Bo zrozumieli obaj korzyść żniwa. „Szczutek”.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 12-08-1921

Niedola p. Witosa.

(Z satyry politycznej).

Znany karykaturzysta warszawski p. Skwirczyński tak pojmuje sytuacyę polityczną, że do której obecnie klub sejmowy P. S. L. „Wyzwolenie" zawiadamia:

„W praniu ukazały się notatki, iż prezydent Witos zwracał siei do klubu z propozycyą wzięcia czynnego udziału w rządzie przez objęcie teki min. spr. wewnętrznych. Otóż notatki te pod względem faktycznym nie odpowiadają rzeczywistości, zaś nastroje, panujące w stronnictwie, wyłączają możliwości decyzyj wziecia odpowiedzialności za rzad obecny".

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 08-07-1921