21 stycznia 1922

Polityka

Nieomal od chwili ukształtowania się polskich organów państwowych

ministerstwo spraw zagranicznych jest przedmiotem utyskiwań i krytyk, zaprawnych nieraz goryczą. Organizacja tego ministerstwa od początku wykazywała poważne braki — częste zmiany kierowników potęgowały zamieszanie. Obecnie rząd zajął się naprawą. Do opracowania projektu reorganizacji ministerstwa spraw zagranicznych powołano jednego z najdoświadczeńszych polityków polskich, p. Erazma Piltza, który w ciągu długoletniej swej karjery politycznej wyrobił sobie zasłużoną opinję bystrego i wytrawnego organizatora.

Paderewski nie kandyduje na... prezydenta Polski.

„Excelsrot” paryski zamieszcza następujący wywiad z Paderewskim.

Komunikat oficyalnv doniósł o wyjeździe Paderewskiego do Warszawy. Wielką też mieliśmy niespodziankę, spotykając wczoraj Paderewskiego w hali hotelu Rdza. Pozdrowiliśmy go, a p. Paderewski, zbliżając się do nas, oświadczył żartobliwie:

Komuniści polscy przeciw rosyjskim i Trockiemu.

(Telefonem od naszego korespondenta).

Warszawa, 26 września (Z). Korespondent „Gazety warszawskiej" donosi z Rygi, że między komunistami polskimi a rosyjskimi przyszło do rozlaniu na tle marszu wojsk sowieckich na Warszawą. Komuniki polscy narzucają Trockiemu, że swoją agresywnością i przekroczeniem granic etnograficznych pogrzebał w Polsce idee rewolucyi społecznej. Trocki przeszedł nad tą sprawą do porządku dziennego.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 28-09-1920

Kapitały francuskie w przemyśle naftowym.

W Paryżu powstała spółka akcyjni p f. Socete Francaise de Transports de Petroles z kapitałem zakładowym 30 000 000 franków. Spółka ta ma na celu eksploatację terenów naftowych i handel ropą oraz produktami pochodnemi.

 

Kurjer Poznański, 12-10-1920

Przygotowania do reformy rolnej.

Warszawa (PAT). „Kuryer Warazawski" donosi: Prezes Głównego Urzędu Ziemskiego p. Wilkoński, po odbyciu podróży do Wielkopolski i Małopolski, powrót do Warszawy. Wyjazd prezesa związany był ze sprawą organizacyi okręgowych urzędów ziemskich, oraz powołania komisyi ziemskich okręgowych, powiatowych i gminnych. — Wkrótce wszystkie urzędy i komisye ziemskie w państwie będą czynne i zajmą się pracami, dotyczącemi realizacyi reformy rolnej. W pierwszej połowie października p. Wilkoński uda się w towarzystwie prezesa Urzędu Osadniczego w Poznaniu na objazd Pomorza.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 28-09-1920