14 sierpnia 1920

Polityka

Noty dyplomatyczne w starożytności

 

Kiedy Aleksander Wielki, król macedoński, w roku 335 przed Chr. zwycięzkim pochodem kroczy naprzeciw Persom, napotkał w Małej Azyi wysłańców Darjusza, którzy mieli zlecenie wręczyć mu list, piłkę, rózgę i puzderko ze złotem. List był następującej treści: „Dajusz, król królów spokrewniony z bogami i sam będący bogiem, wzywam Cię i rozkazuję Aleksandrze, mój niewolniku: wracaj do Twych rodziców, mych niewolników i ułóż się do snu na łonie Twej matki. Przysyłam Ci rózgę, piłkę i nieco złota. Rózga owa ma Ci zaświadczyć, że

Kryzys prezydyalny w Kole polskiem.

Konserwatyści przeciw Biliśkiemu. - Kandydatura dr. Leo nie pożądana.

Wiedeń. (Tel. wł.) „N. Fr. Pr.” przynosi następującą, zaczerpniętą z polskich kół politycznych opinię co do podanej już wczoraj przez „Il. Kuryer Codzienny" wiadomości zamiarze ustąpienia Bilińskiego z prezesury Koła polskiego:

 

Wybór dr. Bilińskiego na prezesa Koła — pisze „Presse” — nie została przez wszystkie frakcye przyjęta z zadowoleniem. W szczególności ze strony konserwatystów i narodowych demokratów wyrażone były wątpliwości, odnoszące się zarówno do osoby byłego wspólnego min. skarbu, jak i do zmiany statutów Koła, która poprzedziła jego wybór. Wątpliwości te po stronie konserwatystów w ciągu ostatnich miesięcy znów Wystąpiły silniej, ponieważ koła te hołdują zapatrywaniu, że misya dr. Bilińskiego nie osiągnęła celu. Sądzą, że te okoliczności spowodowały dr. Bilińskiego do powzięcia zamiaru złożenia prezesury Koła.

Przesilenie na ratuszu tarnowskim.

Z Tarnowa piszą nam:

 

Przesilenie na ratuszu naszego miasta zostało ostatecznie w dniach ostatnich zażegnanem. Marszałek powiatu p. Jaśkiewicz zwalał onegdaj wszystkich radnych miasta Tarnowa, tak chrześcijan jak i żydów na posiedzenie celem rozpatrzenia i definitywnego załatwienia tej nader piekącej sprawy.

Nowy nadburmistrz Warszawy.

„Dziennik Berliński” donosi w Nrze z dnia 21 bm:

 

Dotychczasowy burmistrz miasta Bohum Sahm powołany został do administracyi cywilnej Warszawy w charakterze nadburmistrza miasta.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 24-08-1915