14 sierpnia 1920

Polityka

O czem duma będzie dumać?

 

Petersburgski korespondent „Tempsa" donosi, że prezydent Dumy, Rodzianko, oświadczył dziennikarzom moskiewskim, że mająca się zebrać Duma ustanowi linię wytyczną dla całego kraju. Militaryzacya kraju będzie głównym przedmiotem obrad Dumy. Rodzianko powiedział dalej, że zmiany w gabinecie wywołały w całym kraju wielkie zadowolenie. Korespondent donosi dalej, że komitet dla militaryzacyi przemysłu rozpocznie posiedzenia w Moskwie we wtorek.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 1915-07-14

Kuryer polityczny

ARESZTOWANIA KSIĘŻY WE WŁOSZECH. Pisma włoskie donoszą o dalszych aresztowaniach wielu księży, którzy są posądzeni o propagndę przeciw wojnie a na korzyść Austro-Węgier.

            7 WYROKÓW ŚMIERCI W DURAZZO. „Corriere della Sera“ donosi z Durazzo, że Essad pasza wprowadził sąd wojenny, który wydał już 7 wyroków śmierci. Dalsze egzekucye mają nastąpić, skoro się tylko pochwyci właściwych kierowników ostatniej rewolty. Między Essadem paszą a serbskim pułkownikiem Risticem, który dowodzi w Elbasanie i Tiranie, panują dobre stosunki.

Przed Zjazdem Pow. Komitetów Narodowych

Zjazd Powiatowych Komitetów Narodowych, który odbędzie się w niedzielę dnia 20 b. m. w sali „Sokoła" o godz. 9 rano, zapowiada się znakomicie. Zwycięska ofenzywa wojsk sprzymierzonych w Galicyi wschodniej skłoniła N. K. N. do odroczenia pierwotnego terminu Zjazdu aby dać możność uwolnionym z pod najazdu rosyjskiego powiatom wziąć udział w tym Zjeździć. Liczne zgłoszenia delegatów na Zjazd są dowodem, że idea N. K. N., jako twórcy Legionów przesiąknęła społeczeństwo, i że demagogiczna robota rosyjska nie potrafiła ostudzić patryotycznych zapałów. Zjazd będzie miał za zadanie przedstawić działalność N. K. N. w Galicyi prowadzona przez poszczególne powiatowe Komitety Narodowe. —

Program Zjazdu obejmuje:

O pomoc dla zniszczonej Galicyi

W ostatnich dniach obradowały w Wiedniu komisye parlamentarne Koła Polskiego i komisya dla odszkodowań i pomocy gospodarczej, a przedmiotem dyskusyi była sprawa odbudowy kraju zniszczonego kampanią wojenną. Podstawę obrad stanowił wynik konferencyi, odbytej u prez. min. hr. Stürgkha, na której ustalono zgodnie zasady, odnoszące się do przyspieszenia wypłaty pretensyj, powstałych z tytułu świadczeń wojennych, a także zrobiono znaczny krok naprzód w kwestyi rozpoczęcia sprawdzania i oszacowania szkód przez wojnę wyrządzonych.

Nowa partya w Warszawie.

Jak donoszą pisma warszawskie, zalegalizowano w Warszawie w drugiej połowie maja „Klub Demokratyczny" dla działania w duchu zasad, którym mial hołdować „Komitet Demokratyczny". Założycielami tej politycznej organizacyi są A. świętochowski, Józef Weyseenhoff i H. Konie.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 19-06-1915