22 września 1919

Polityka

Żydowska partya socyalno-demokratyczna a wybory sejmowe.

Kraków, 22 lipca. Jak nam donoszą z kół dobrze poinformowanych, odbył się w Krakowie w ostatnich dniach zjazd zarządu żydowskiej partyi socyalno-demokratycznej Galicyi i Bukowiny w sprawie stanowiska tejże partyi wobec zbliżających się wyborów do Sejmu. Całodzienne obrady zjazdu zakończyły się uchwaleniem taktyki wyborczej i postanowieniem wzięcia czynnego udziału w nadchodzących wyborach.

Co zapłacimy po wyborach?

Widmo bankructwa miasta i gospodarka miejska bez budżetu. - Niedobór przeszło pół miliona koron. - Długi miejskie. - Nowe ciężary: podwyżka dodatków miejsk. i podwyżka akcyzy. - Po wyborach będzie bal!

Kraków, 21 lipca.

Rada miejska rozpoczęła wakacye a ekscellencya mbret Leo uda się niebawem do Maryenbadu, aby tam śnić w spokoju błogi sen o tece — i przez kilka miesięcy nikt w Krakowie nie zatroszczy się o gospodarkę miejską, nikt nie zapyta się o budżet miasta...

Wiec Stapińszczyków w Krośnie.

Krosno. (Wł.11. Wczoraj odbył się tu olbrzymi wiec pod gołem niebem ,zwołany przez posła Stapińskiego, w którym miało wziąć udział około 4.000 ludzi. Partya Dlugoszowców zapowiedziała rozbicie wiecu — wobec czego skonsygnowano całą żandarmeryę, która uniemożliwiła wszelkie zajścia. Przewodniczył burmistrz Korczyny p. Mięsowicz; przemawiali posłowie: Stapiński, Bomba, Madej i Bosak. Kandydatowi Długoszowców p. Nawrockiemu nie pozwolono mówić, wobec czego po 10 minutach zszedł z trybuny. Wówczas członek partyi Dlugoszowców p. Machalski ze Lwowa, zamierzył się by wypoliczkow4 posła Stapińskiego.

Blok stronnictw na dwa fronty.

Do walki z reakcyą i radykalizmem.

Sytuacya przedwyborcza układa się w znak wałki ze skrajną reakcyą i radykalizmem. Partya biskupa Wałęgi dotychczasowymi atakami na prawo i lewo, nie hamowanymi żadnymi względami, sprawiła, że coraz bardziej zarysowuje się

 

Odosobnienie biskupa Wałęgi

To odosobnienie w przededniu wyborów może nie wyjść i nie wyjdzie zapewne na zdrowie Związkowi katolicko-ludowemu", któremu patronuje biskup Wałęga. Ten wódz partyi katolicko-ludowej wyszukiwaniem radykalizmu i bezwyznaniowości w obozach najbardziej konserwatywnych, a pod względem prawowierności katolickiej wolnych zupełnie od zarzutu, stworzył sobie wrogów na całej linii.

Sankcyonowanie ustawy.

Cesarz sankcyonował uchwaloną przez Sejm galicyjski ustawę w sprawie udzielenia gminie miasta Krakowa pozwolenia na pobieranie opłat na publiczne dobroczynne cele z przedstawień teatralnych, koncertów i innych przedstawień, balów i innych zabaw. Sankcyę otrzymała też identyczna ustawa dla miasta Lwowa.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 19-07-1914