25 czerwca 1919

Polityka

Rząd a marjawici.

Ministerjum spraw wewnętrznych na wniosek departamentu wyznań obcych jak zaznaczał nasz korespondent petersburski — składa Radzie ministrów projekt przyznania pomocy materialnej i większej wolności propagandy marjawitom na Litwie, gdzie jest ich z górą 300.000.

 

Wniosek ten jest, jak piszą „Birż. Wied.", następstwom, starań biskupa marjawickiego Jana Próchniewskiego, który niedawno i jeździł do Petersburgu, gdzie duchowieństwo prawosławne przyjmowało go bardzo serdecznie.

Polityczny obiad u biskupa Pelczara.

Przemyśl 6 lipca.

Wczoraj w południe odbył się tu w pałacu biskupim obiad z okazyi jubileuszu kapłańskeigo ks. biskupa Pelczara. Wzięli w nim udział wszyscy biskupi z kraju, namiestnik Korytowski i szereg wybitnych osobistości z kraju. Mimo jubileuszowego charakteru, twierdzą, że obiad ten był politycznym i że roztrząsano na nim sprawy, mające wielkie polityczne znaczenie w związku z nadchodzącemi wyborami sejmowymi.

 

Ilustrowany kuryer codzienny, 07-07-1914

Zniesienie stanu mieszczańskiego.

Ministerjum spraw wewnętrznych zamierza wnieść projekt zniesienia stanu mieszczańskiego. Osoby, należące do tego stanu, będą przypisane do miast, lub wsi, stosownie do ostatniego miejsca ich pobytu, przyczem zachowają wszystkie dotychczasowe prawa i przywileje. Wszelkie sprawy instytucji mieszczańskich obejmą władze samorządów miejskich.

 

Kurjer Poranny, 04-07-1914

Wieści o wznowieniu „jednoty słowiańskiej”

w Parlamencie wiedeńskim. Lublański Slovenec, organ grupy Szusterszicza, w artykule o ogólnej sytuacji politycznej zapowiada dłuższe trwanie rządów na podstawie paragrafu 14. Przy sposobności rozpisuje się o toku zajęć w centralnych biurach rządowych i twierdzi, że punkt ciężkości sytuacji znajduje się obecnie w ministerstwie spraw zagranicznych. Tam zaś panuje silne napięcie, a mianowicie z powodu zachowania się Włoch w sprawie albańskiej.

Kanikuła.

Petersburg, 2.7. - Tel. wł. - W ministerjach większość urzędników jest nieobecna. Opracowanie projektów dla Dumy odroczono na koniec lata. Ministrowie wyjadą na wywczasy w sierpniu.

 

Kurjer Poranny, 03-07-1914