21 stycznia 1922

Polityka

Poselstwo polskie w Persyi.

Nasz korespondent warszawski (Z) donosi: W ministerstwie spraw zagran. w Warszawie dyskutowano nad projektem utworzenia poselstwa polskiego w Persyi i wysłania nowej delegacyi do Gruzyi.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 28-09-1920

Pierwszy włościański prezydent ministrów W. Witos.

Pierwszy włościański prezydent ministrów jest osobistością znaną w Polsce. Jego wystąpienia w Sejmie lwowskim i parlamencie wiedeńskim interesowały szerokie warstwy obywateli małopolskich. W Kongresówce i na ziemiach b. zaboru pruskiego postać Wincentego Witosa nabrała reljefu dopiero podczas wystąpień jego w Sejmie w sprawie rolnej.

Dlaczego nie do i do arbitrażu w sprawie Cieszyńskiej.

Wyjaśnienia p. St. Patka b. ministra Spraw Zagran.

Niesprawiedliwy wyrok Rady Ambasadorów w sprawie Śląska Cieszyńskiego poruszył głęboko w Polsce wszystkie umysły. Polska ludność z zachodniego brzegu Olzy dostała się pod czeskie panowanie sposobem dziwnym, nieoczekiwanym. Mocarstwa Entente’y zignorowały zupełnie prawo etnograficznej przynależności tej ziemi do Polski. Robotnik i chłop cieszyński prowadzący twardą walkę z najazdem czeskim przez długie miesiące przygotowań plebiscytowych i rokowań pokojowych, znalazł się w sytuacji tragicznej.