6 grudnia 1923

Polityka

Dlaczego nie do i do arbitrażu w sprawie Cieszyńskiej.

Wyjaśnienia p. St. Patka b. ministra Spraw Zagran.

Niesprawiedliwy wyrok Rady Ambasadorów w sprawie Śląska Cieszyńskiego poruszył głęboko w Polsce wszystkie umysły. Polska ludność z zachodniego brzegu Olzy dostała się pod czeskie panowanie sposobem dziwnym, nieoczekiwanym. Mocarstwa Entente’y zignorowały zupełnie prawo etnograficznej przynależności tej ziemi do Polski. Robotnik i chłop cieszyński prowadzący twardą walkę z najazdem czeskim przez długie miesiące przygotowań plebiscytowych i rokowań pokojowych, znalazł się w sytuacji tragicznej.