14 sierpnia 1922

Polityka

Po wznowieniu Sesji Sejmowej [satyra]

Posłowie. - Niech tam sobie inni pracują nad poprawą doli państwa polskiego, dla nas wystarcza słodki płyn, który od lat trzech z tego kufla ciągniemy.

 

Mucha, 16-09-1921

Przenosiny państwowego urzędu liczenia guzików u spodni [satyra]

- I patrzcie, Walenty, czy to u nas nie jest całkiem po demokratycznemu. We cztery osoby przenosim cały urząd, a tam potem przyńdzie do próznowania pan szef i jego dwa tysiące pomocników, kancelistów i maszynistek.

Mucha, 15-08-1921

Fizyonomia polityczna Sejmu w cyfrach.

Na konwencie seniorów ustalono obecny układ liczbowy klubów. Na tej podstawie można tak zobrazować stosunek sił:

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 23-09-1921

Bilans rządów Witosa w prasie obcej.

Moravrsko-ostrawska „Mergenzeitung” zamieszcza obszerną korespondencye z Warszawy na temat ubiegłych rządów Witosa, przyczem w bardzo ponury sposób, choć niestety prawdziwy, przedstawia wynik tych rządów.

 

Faktem jest — pisze — że podczas rządów Witosa marka polska spadła prawie do zera, te drożyzna w kraju przybrała całkiem fantastyczne formy i że wreszcie całokształt kwestyi zewnętrzno-politycznych państwa, nie uzyskał wcale korzystnego dla Polski rozwiązania.

Szkodniki. [satyra]

Premjer Witos. — A to skaranie dopiero! Co jaką podpórkę do tego chudego drzewka rządowego przyłożę, to mi ją zaraz szkodniki endeckie podryj?..

Mucha, 08-07-1921