23 stycznia 1922

Polityka

Bilans rządów Witosa w prasie obcej.

Moravrsko-ostrawska „Mergenzeitung” zamieszcza obszerną korespondencye z Warszawy na temat ubiegłych rządów Witosa, przyczem w bardzo ponury sposób, choć niestety prawdziwy, przedstawia wynik tych rządów.

 

Faktem jest — pisze — że podczas rządów Witosa marka polska spadła prawie do zera, te drożyzna w kraju przybrała całkiem fantastyczne formy i że wreszcie całokształt kwestyi zewnętrzno-politycznych państwa, nie uzyskał wcale korzystnego dla Polski rozwiązania.

Fizyonomia polityczna Sejmu w cyfrach.

Na konwencie seniorów ustalono obecny układ liczbowy klubów. Na tej podstawie można tak zobrazować stosunek sił:

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 23-09-1921

Zrobił swoje [satyra]

Obywatel. - W ciągu półrocza uczestniczyłem w stu piętnastu pochodach narodowych, wpliczając w to i ostatni wszechendecki w Częstochowie. Jeżeli teraz nie otrzymamy Śląska i Wilna a Piłsudskiego z Witosem djabli nie wezmę, to nie ma sprawiedliwości na świecie.

Mucha, 08-07-1921

Szkodniki. [satyra]

Premjer Witos. — A to skaranie dopiero! Co jaką podpórkę do tego chudego drzewka rządowego przyłożę, to mi ją zaraz szkodniki endeckie podryj?..

Mucha, 08-07-1921

Minister aprowizacyi Grzedzielski na łanie [humor i satyra]

Ludowiec w Polsce dzisiaj to powaga

Weląż nowa teka dla nas się odkrywa,

Chłop rżnie pszeniczkę, żyd mu dopomaga,

Bo zrozumieli obaj korzyść żniwa. „Szczutek”.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 12-08-1921