18 maja 1922

Polityka

Informacye i pogłoski

Podczas rozpraw nad budżetem ministeryum oświaty przemawiał w imieniu żydów poseł Gurewicz. Wskazywał on, na podstawie danych statystycznych, że przeszło połowa dzieci żydowskich nie uczęszcza do szkół, a tymczasem minister oświaty czyni wszystko, by nie dać możności dzieciom tym kształcić się, ustanawiając cały szereg ograniczających środków.

 

Z komisyi dumskich

Petersburg, 2 czerwca (Wł). Komisys sądowa Dumy przy rozważaniu projektu ustawy o zwiększeniu liczby sędziów przyjęła 3 życzenia, wyrażone przez przedstawiciela Koła polskiego posła, Parczewskiego, a mianowicie: 1) aby zwiększone etaty sekretarzy sądów gminnych w Polsce, -2) Aby skarb państwa przyjął na siebie pokrywane dotąd z kas miiejskich wydatki na utrzymanie sędziów pokoju w niektórych miastach w Królestwie Polskiem. -3) Aby poprawić stan materyalny urzędników kancelaryi sądowych w całem państwie.

Kolej przez Kaukaz

Petersburg. (TBK.) Rada ministrów zatwierdziła propozycję ministerstwa komunikacji co do budowy kolei żelaznej przez Kaukaz, kosztem przeszło 100 miljonów rubli. Kolej, która zaczyna się w Tyfilisie będzie 1250 wiost długa.

 

Kurjer Lwowski, 31-05-1914

Informacye i pogłoski

Warunki, postawione przez postępowców dla utrzymania dotychczasowego kompromisu z październikowcami co do prezydyum, były przedmiotem żywej dyskusyi w kuluarach Dumy.

 

Część październikowców uważała, że warunki postępowców są obraźliwe; październikowcy — mówili oni— nie mogą się zgodzić na straszenie ich przez opozycyę.

Ukonstytuowanie się Rady m.

Tarnów, 30 maja.

Przez pełne dwa lata czekało cierpliwie obywatelstwo tarnowskie na załatwienie przez namiestnictwo protestów, wniesionych przez... upadłych kandydatów przeciw wyborowi połowy Rady miejskiej. Tymczasem opozycya na każdem posiedzeniu Rady wygłaszała długie, jedynie na efekt obliczone mowy i czyniła ostrą obatrukcyę, byle tylko zatamować prawidłową gospodarkę i rozwój gminy. Kilkakrotnie zanosiło się na rozwiązanie Rady i osadzenie na ratuszu komisarza rządowego albowiem Rada była niezdolna do pozytywnej pracy dla dobra miasta.