18 maja 1922

Polityka

Żadnych ustępstw Polakom!...

Kraków, 28 maja.

Namiętni, zapalczywi, lecz dlatego właśnie krótkowzroczni reakcyoniści, patryoci rosyjscy z marką pochodzenia... berlińskiego, którzy w liczbie 87 zorganizowali prawe skrzydło członków petersburskiej Rady państwa

 

Wydali wyrok na Polskę

Bezczelne zakusy hakatystów

Do jakiej bezczelności posuwają się na naszej ziemi hakatyści dzięki obojętności społeczeństwa polskiego, świadczy fakt jaki ma miejsce w powiecie Chrzanowskim.

Niemiec — hakatysta — niejaki Ludwik Oelwein poważył się kandydować do Rady powiatowej chrzanowskiej.

Królestwo otrzyma samorząd w drodze par. 87?

Warszawa (WAT). Krążą tu pogłoski, że rząd zamierza w czasie feryj letnich przeprowadzić samorząd miejski dla Król. Pol. w drodze rozporządzenia ministeryalnego na podstawie paragr. 87. (Paragraf 87 ma w Rosyi to samo znaczenie, co paragr. 14 w Austryi – przyp. red.)

 

Ilustrowany kuryer codzienny, 28-05-1914

Koło polskie w Dumie składa mandaty?

Petersburg (WAT) Wedle obiegających tu pogłosek, Koło polskie ze względu na stanowisko Rady państwa w sprawie samorządu miejskiego, ma zamiar mandaty. Na posiedzeniu Koła pols., poświęconym specyalnie tej sprawie postanowiono czekać z tą sprawą na dyrektywę ze strony narodowej demokracyi. (Wiadomość powyższa nie ma cech prawdopodobieństwa, wymaga przeto potwierdzenia – przyp. red.)

 

Ilustrowany kuryer codzienny, 28-05-1914

Kielanowice burzą obecny układ stronnictw w kraju!

Przewidywania nasze, iż krawawe rozruchy w Kielanowicach stanowią doniosłe znaczenie dla dalszego rozwoju, a zwłaszcza stosunku poszczególnych partyi politycznych w kraju – spełniły się w zupełności.

Kielanowice wywołały najpierw silny oddźwięk w całej Prasie Polskiej, w łonie zaś stronnictwa zamieszanie i... zmianę poniekąd w pewnym kierunku — oryentecyi politycznej odnośnie do wewnętrznych spraw naszego kraju.