20 maja 1922

Polityka

Kobiety w kontroli państwa

Kontroler państwa złożył Dumie projekt ustawy o dopuszczeniu kobiet do zajmowania niższych posad etatowych w Kontroli państwa, motywując to tem, że doświadczenie ostatnich lat dwudziestu wykazało, iż kobiety są dobremi urzędniczkami: wykonywują one z powodzeniem nietylko piśmienne i rachunkowe prace, lecz z zupełną znajomością rzeczy dokonywają wstępnych rewizyj i układają tabele buchalteryjne, t. j. spełniają czynności rewizyjne, należące do pomocników rewizorów lub nawet do młodszych rewizorów.

Zmiana roku budżetowego

Wczoraj obyły się nadzwyczajne posiedzenie komisji budżetowej, na którem po dłuższej dyskusji uchwalono jednogłośnie zrównanie miejskiego roku budżetowego z budżetowym rokiem państwowym, który obecnie w miejsce roku kalendarzowego stanowi rok od 1 lipca do 30 czerwca. Następnie większością głosów uchwalono, by na okres przejściowy przedłożono radzie m. następny budżet na czas półtoraroczny, a to od 1 stycznia 1915 do 30 czerwca 1916.

 

Kurjer lwowski, 22-05-1914

Potworek samorządowy w Królestwie

Petersburg, 20 maja.

Wczorajsze „Ruskoje Słowo” zamieszcza garść niezmiernie ciekawych informacyi telegraficznych z Warszawy, dotyczących przyszłego samorządu miejskiego w Królestwie Polskiem.

Dziennik ten donosi, że prezydent m. Warszawy, Muller dostał już z Petersburga polecenie, aby przed styczniem r. 1915 poczynił wszystkie przygotowania do oddania gospodarki miejskiej instytucyom samorządowych.

Wybory w Krakowie

W środę odbyły się wybory 15 członków krakowskiej rady miejskiej z koła inteligencji.

Według zestawienia komisji wyborczych, na 6532 uprawnionych w tem kole, głosowało 4346.

Wybory do Rady m.

Wczoraj odbyły się wybory do Rady miejskiej z kuryi małej własności. Uprawnionych do głosowania było w tej kuryi 1223 wyborców; głosowało 936.

Wybrani radcami pp. Jan Godzicki 807 głos. August Miedniak, 798; Dr Wacław Damski 797; Józef Mitasiński 796; Szczepan Rakisz 770; Dr. Rudolf Fruhling 769 i Jan Peroś 766.

Opozycya chrześc.-wszechpolska otrzymała głosów pp. Dr Franciszek Mussil 132; Stanisław Gabryel Żeleński 132; Dr Alfred Szolayski 131; Franciszek Drobniak 129; Dr Maryan Starzewski 127; Karol Sławiński 118; Józef Matz 115; Julian Kwieciński 20.