28 czerwca 1922

Polityka

Sprawa przesilenia gabinetowego nieprędko się rozstrzygnie.

(Telefonem od naszego korespondenta).

Warszawa, 13 maja. (Z) Jak mówią w kołach politycznych na tok rozwiązania sprawy przesilenia gabinetowego nic obecnie nie wpływa. Rozwiązanie opóźnianie wypadki na froncie. Istnieją luźne kombinacye, komentowane w kulonach sejmowych.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 15-05-1920

Zjazd demokracji polskiej ze wszystkich dzielnic d. 28 Marca r. b. w Warszawie. [fotografie]

Prezydjum i organizatorzy zjazdu: P.P:. A. Śliwiński, wiceprezydent m. st. Warszawy, jako czynny przewodniczący, T. Dwernicki z Krakowa, prezes rady miejskiej, Filipowicz z Białegostoku, L. Chomiński z Wilna, W. Janczewski z Mińska Litewskiego, A. Kowalski z Borysławia, J. Kozłowski z Zagłębia Dąbrowskiego, dr. L Nowierski z Piotrkowa J. Michalski, prezydent Kalisza, T. Rybicki, poseł H. Śliwiński, ze Lwowa, S. Stempowski z Kijowa, pani Wroncka z Radomia, dr. Daszyńska-Golińska, dr. R. Radziwiłłowićz, i b.prez. minist. J. Kucharzewski z Warszawy.

Projekt ustawy regulacyi płac urzędniczych.

Warszawa, 11 maja.

Z Warszawy donoszą, że Rada min. przyjęła już projekt ustawy regulujące; płace urzędników państwowych, z wyjątkiem kolejarzy, sędziów i nauczycieli wszystkich stopni, dla których ustala się odrębną pragmatykę. Projekt ten przedstawia się następująco:

 

1) Każdy urząd państwowy będzie zaliczony do jednego z XII stopni służbowych.

Nowi podsekretarze stanu.

Jan Dębski i Stefan Dąbrowski zostali niedawno mianowani podsekretarzami stanu w min. spraw zagr. Jak wiadomo rokowania o ich nominacye trwały długo ze względu na układ stosunków politycznych w Sejmie.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 13-05-1920

Na krańcach miasta. [satyra]

— Człowieku! Tyś komunisto?

— Nie zawróć. osoba w głowie! Ja się pod Żadne partje nie podszywam! Jezdem poprostu zwyczajnie bandyta warszawski! Dawać sikory i już.

Mucha, 23-04-1920