16 stycznia 1922

Polityka

W sejmowym klubie P. P. S. [satyra]

— Hurra! Górą nasza! Otrzymałem list od żony z Krakowa!

— Co w tem nadzwyczajnego? Alboż to niema połączenia pocztowego pomiędzy Krakowem a Warszawą?

W dniu 19 marna 1920 roku. [satyra]

Endecja. - W chwili, gdy moi ludzie złożą ci w Warszawie „najserdeczniejsze" życzenia imieninowe, ja spróbuję z Londynu ugodzić cię strzałą, umaczaną w zatrutej farbie drukarskiej. Może tą drogą opróżni się nareszcie Belweder dla którego z moich majsterków: Ignasia lub Romana.

Mucha, 19-03-1920

Polityczne śniadanie.

Nasz korespondent warszawski (Z) telefonuje: W dniu 21 b. m. przewodniczący komisyj finlandzkiej, bawiącej w Warszawie, wydal śniadanie polityczne, w którem wzięli udział marszałek Sejmu Trąmpczyński, prezydent ministrów Skulski i wiele innych osobistości ze świata politycznego.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 25-03-1920

Delegacya robotników rolnych z Poznańskiego w Warszawie.

Z Warszawy telefonuje (Wir). Do Warszawy przybyła delegacya robotników rolnych Pol. Zjednoczenia Zawodowego z Poznańskiego z red. „Prawdy" Wachownikiem i prezesem Zjednoczenia Leśniewskim — a to ze skargami na utrudnianie strajku rolnego przez poznańskie władze. Lewicowe sfery warszawskie, marzące o zanarchizowaniu Poznańskiego i zabiciu produkcyi i pracy oraz taniości w tej dzielnicy, otoczyły delegacyę specyalną opieką, wygrywając ją przeciw dotychczasowym rządom w Poznańskiem.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 25-03-1920

Robinson na wyspie bezludnej [satyra]

Oficer. - Panie Grabski! Oddaj mi pan moje smoczki!

Min. skarbu. - Czego beczysz i krzyczysz; nie dali ci nowej czapki, czy co?

Mucha, 05-03-1920