26 czerwca 1922

Polityka

Dyskusje konstytucyjne.

W sprawie spiesznego uchwalenia konstytucji p. M a r e. k informuje, że wniosek thugutowców składa się z dwuch części: pierwsza, domagająca sit uchwalenia konstytucji przed ferjami letniemi ma charakter deklaracyjny; druga ma charakter nagany i dąży do wywarcia nacisku na komisję konstytucyjną, aby przystąpiła do ostatecznego zredagowawa trzech-pierwszych rozdziałów i przedłożyła je sejmowi w ciągu tygodnia; dalej wniosek oznacza dnie, w których posiedzenia komisji konstytucyjnej musiałby się odbywać i żąda, by przynajmniej dwa posiedzenia plenarne w tygodniu były poświęcone konstytucji.

Teoretyczne dziwolągi podatkowe.

Rzekome ujednostajnienie podatków.

Kraków, 28 kwietnia.

Że praca p. min. skarbu Wład. Grabskiego nie wydaje dodatnich rezultatów to już wszyscy wiedzą, że zaś wszystkie jego poczynania są teoretycznemi wypracowaniami m dziedzinie skarbowości, to wykazują fakta.

W dniu 19 marna 1920 roku. [satyra]

Endecja. - W chwili, gdy moi ludzie złożą ci w Warszawie „najserdeczniejsze" życzenia imieninowe, ja spróbuję z Londynu ugodzić cię strzałą, umaczaną w zatrutej farbie drukarskiej. Może tą drogą opróżni się nareszcie Belweder dla którego z moich majsterków: Ignasia lub Romana.

Mucha, 19-03-1920

W sejmowym klubie P. P. S. [satyra]

— Hurra! Górą nasza! Otrzymałem list od żony z Krakowa!

— Co w tem nadzwyczajnego? Alboż to niema połączenia pocztowego pomiędzy Krakowem a Warszawą?

Delegacya robotników rolnych z Poznańskiego w Warszawie.

Z Warszawy telefonuje (Wir). Do Warszawy przybyła delegacya robotników rolnych Pol. Zjednoczenia Zawodowego z Poznańskiego z red. „Prawdy" Wachownikiem i prezesem Zjednoczenia Leśniewskim — a to ze skargami na utrudnianie strajku rolnego przez poznańskie władze. Lewicowe sfery warszawskie, marzące o zanarchizowaniu Poznańskiego i zabiciu produkcyi i pracy oraz taniości w tej dzielnicy, otoczyły delegacyę specyalną opieką, wygrywając ją przeciw dotychczasowym rządom w Poznańskiem.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 25-03-1920