30 czerwca 1922

Polityka

Prof. Stoński ustąpił.

Jak się dowiaduje nasz korespondent warszawski (Wu) Profesor Stroński, naczelnik wydziału prasowego przy ministeryum spraw zagranicznych ustąpił.

Następcą jego będzie b. dyplomata rosyjski p. Gutowski,

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 04-03-1920

Prezydent Polski może nie być katolikiem.

Warszawa, 1 marca.

Komisja konstytucyjna zmieniła brzmienie artykułu 42, który wprowadzał jako kwalifikację dla kandydata na prezydenta republiki wyznanie religji katolickiej. Artykuł ten opiewać będzie:

 

Naczelnikiem państwa może być wybrany każdy obywatel państwa, który ukończył 40 lat życia.

 

Iskra, 02-03-1920

Warunki pokoju.

(Tel. Spec. kor. „Dz. Biał'")

WARSZAWA, 23-2.

Wczoraj w południc odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Rady ministrów w sprawie zasadniczych warunków pokoju z bolszewikami.

 

O ile wiadomo, Rada ministrów żąda

W dniu 19 marca 1920 roku. [satyra]

Endecja. — W chwili, gdy moi ludzie złotą ci w Warszawie „najserdeczniejsze” tyczenia imieninowe, ja aprobuję z Londynu ugodzić cię strzałą, umaczaną, w zatrutej farbie drukarskiej. Może tą drogą opróżni się nareszcie Belweder dla którego z moich majsterków: Ignasia lub Romana.

Mucha, 19-02-1920

Układ Paderewskiego z narodową demorkacyą czy plotka?

(Telefonem od naszego korespondenta).

Warszawa, 12 lutego. (Z). „Now. Codzienne” przynoszą sensacyjną wiadomość, że między Paderewskim a Narodową demokracyą miał przyjść do skutku układ.

 

Narodowa demokracya podobno zobowiązała się popierać Paderewskiego na prezydenta Rzeczypospolitej pod warunkiem, że zrzeknie sig później na rzecz Dmowskiego tej godności, skutkiem tego w komisyi konstytucyjnej uchwalono, że prezydenta wybierać ma senat i sejm.