30 czerwca 1922

Polityka

Większość w sejmie warszawskim nie doszła do skutku.

Od dłuższego czasu toczyły się narady celem stworzenia większości w sejmie, na której rząd mógłby się oprzeć. Obecnie, jak „Kuryer Polski” pisze, rzeczą jest pewną, że większości nie będzie. Rokowania rozbiły się o sprawę rolną, co do której partye dążące do stworzenia większości nie zdołały się porozumieć. Wobec tego nie może powstać rząd parlamentarny, lecz fachowy. Dopiero przyszłe wybory rozstrzygną o większości semowej.

 

Górnoślązak, 29-11-1919

W dobie strajków i paskarstwa [satyra]

Stańczyk. - Dokąd to, Polsko?

Polska. - Skoro wszystkie moje dzieci albo paskują albo strajkują, zastrajkuję im i ja, kładąc się napowrót do trumny.

Mucha, 21-11-1919

Centrala dewiz pozostaje w Polsce.

(Telefonem od naszego korespondenta).

Warszawa 16 listopada (Z) Z kół zbliżonych do ministra skarbu Dr. Bilińskiego zapewniają, że wbrew oświadczeniu Paderewskiego Centrala Dewiz nie będzie zniesiona, tylko ulegnie reorganizacyi.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 18-11-1919

Do środy zadecyduje się los gabinetu Paderewskiego.

(Telefonem od naszego korespondenta).

Warszawa, 16 listopada (Z) „Kuryer Polski” donosi, że prezydent ministrów Paderewski dąży do wyjaśnienia stosunku pomiędzy rządem a Sejmem. Stanie się to w ciągu dwudniowej dyskusyi nad deklaracyą Paderewskiego. - Zdaniem kompetentnych sprawa ta będzie we środę rozstrzygnięta.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 18-11-1919

Powitanie [satyra]

- Witaj, generale Żeligowski, Polska będzie ci wdzięczna za twoje bohaterskie trudy.

- To nie moja w tem zasługa Naczelniku Komendancie; to są wyniki trudów mego serca.

Maciek, 02-11-1919