26 czerwca 1922

Polityka

W rocznicę wyzwolenia.

Z dni niewoli.

...Moi panowie! Gdy mówię o niewoli, to nieraz mnie, tak pewnie, jak i Wam wszystkim, urodzonym w niewoli, przychodzą na myśl nasze dzieci, które już teraz szczęśliwe, pełnemi płucami oddychają i może kiedy sędziami nam będą i jako przyszli historycy nnaszych czasów, stawa potępienia i słowa krytyki rzucać będą. Boją się, że wiele z tego, cośmy w niewoli przeżyli, dla nich zrozumiałe nie będzie.

Podczas minionego strajku rolnego [satyra]

P. P. S. - Ty, Ignac Daszyński, zwaracja Sejmowi głowę w mojem imieniu o Polsce wolnej i niepodległej, a ja tymczasem sprobuję, czy mi się nie uda podkopać tej wolnej i niepodległej.

Mucha, 24-10-1919

„Ideowcy”. [satyra]

Polska. - Nieszczęśliwa ze mnie niewiasta! Bóg mnie pokarał tymi politycznymi krzykaczami! Endek, pepees, ludowiec czy komunista, każdy uważa mnie tylko za drabinę do pełnego worka.

Mucha, 24-10-1919

Dyktatura proletarjatu [satyra]

Do djabła z profesorami, z doktorami i z burżujami agronomami. Tera w polskiem kraju panować bandzie bicz fornalski i pałka parobczańska. My oficjalisty folwarczne górom, w nasz całe zbawienie, wiwat Republika fornalska!

Maciek, 26-10-1919

Pomyślne widoki utworzenia większości sejmowej.

(Telefonem od naszego korespondenta).

Warszawa, 23 października. (Wir) Widoki utworzenia większości sejmowej oceniane są w kołach poselskich pomyślnie.

Przypuszczają, że Narod. Zjednoczenie ludowe przyjęcia do większości Związku narodowo-ludowego nie stawia za warunek.